V súťaži najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP 2022 zabojuje o ocenenia 174 projektov

Asociácia public relations SR vyhlásila koncom minulého roka už 13. ročník odbornej súťaže PROKOP, ktorá oceňuje najlepšie slovenské PR projekty a kampane za posledný rok. V 18 súťažných kategóriách bude v tomto ročníku súťažiť 44 prihlasovateľov, ktorí zaregistrovali celkovo až 174 prác. Víťazné práce budú vyhlásené 30. marca 2023 počas slávnostného galavečera.

PROKOP 2022_174 prihlásených prác (1)

Do aktuálneho ročníka PROKOP 2022, ktorý každoročne vyhlasuje Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) sa zapojili najmä agentúry a zadávatelia, ktorí tvorili takmer tretinu prihlasovateľov. Registrovať práce bolo možné celkovo do 18 kategórií, z toho v 8 doménových a 10 špeciálnych kategóriách.

Najväčšie zastúpenie, s počtom 19 projektov, má kategória Corporate Social Responsibility, nasledovaná kategóriami Experience PR, Content PR a Traditional PR. „Silná účasť v týchto kategóriách, ako aj v ďalších, ako sú korporátna komunikácia, B2C, interná komunikácia, digital PR, integrovaná kampaň, či PR kreativita, sú dôkazom pokračujúceho rastu trhu PR služieb, ktorý bol medziročne 16 %  a potvrdením toho, že firmy dávajú stále väčší význam budovaniu a udržiavniu dlhodobej a dobrej reputácii, kde PR zohráva významnú úlohu,“ hovorí Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR (SKPR STRATEGIES).

Práce bude hodnotiť 20 odborníkov z PR brandže a kreatívneho priemyslu.  „Nosnou porotou bude tzv. Kmeňová porota, ktorá bude hodnotiť obe kategórie. Tú v jednotlivých kategóriách posilnia ďalší špecialisti a PR profesionáli. Hodnotenie sa opäť uskutoční v troch kolách, na základe ktorých sa postupne vytvorí longlist, shortlist, a nakoniec porota udelí ocenenia,“ spresňuje predsedkyňa poroty  Katarína Remiaš, členka prezídia APRSR (1st CLASS AGENCY) a dodáva: „Porota bude primárne, okrem kreativity a obsahu hodnotiť to, ako dokázal daný projekt ovplyvniť reputáciu firmy a značky želaným smerom, aký vplyv mal na jej znalosť a imidž, a či sa mu podarilo docieliť želanú zmenu správania a postoja u cieľovej skupiny.“

Porota finálne zasadá v dňoch 15. a 16. marec 2023, kedy zverejní zoznam shortlistových projektov. Víťazné projekty vyhlási a ocení na slávnostnom PROKOP galavečere,  30. marca 2023 v Mojzesovej sále v Bratislave.

www.prokop.online

www.asociaciapr.sk

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla, APRSR
výkonná riaditeľka
riaditel@asociaciapr.sk