Údaje Asociácie

Poštová adresa: APRSR, Jana Šimeková, Šustekova 5, 851 04 Bratislava

Číslo účtu/kód: 2949026599/1100
IBAN: SK3311000000002949026599 ,
Tatra Banka a.s. Bratislava

IČO: 30809401
IČ DPH: SK2020814994

 


Top