O APRSR

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) je občianskym združením právnickych osôb z oblasti PR, pôsobiacich na území SR. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.

  • 10 členských agentúr
  • 5 členov Prezídia Asociácie PR
  • Člen medzinárodnej organizácie ICCO
Top