Sprievodca výberom správnej PR agentúry

Sprievodca efektívnym výberom správnej PR agentúry pre súkromný aj verejný sektor. Existujú tri dôležité dôvody, pre ktoré sa oplatí písať zadanie, ktorým poveríte alebo vyberiete novú agentúru:

1. Dosiahnutie lepších výsledkov

Zadanie je najdôležitejšou časťou informácií, ktoré klient poskytuje agentúre. Je to práve zadanie, od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Preto je veľmi dôležité, aby bolo všetko úsilie venované príprave najkvalitnejšieho možného zadania vzhľadom na existujúce požiadavky. Je náročné odviesť kvalitnú komunikačnú prácu bez dobrého briefu.

Zadanie od klienta je považované za základnú platformu komunikačnej kampane. Čím lepšie je definované postavenie spoločnosti alebo inštitúcie, a čím premyslenejšie je popísaný a definovaný nosný biznis, tým je pre agentúrnych konzultantov z oblasti stratégie a komunikácie jednoduchšie použiť ich odborné vedomosti na dosiahnutie skvelých výsledkov. Celá myšlienka spočíva v stimulovaní kreatívnej predstavivosti komunikačných agentúr, nie v jej obmedzovaní. V konečnom dôsledku nakupujete ľudí a ich skúsenosti. Pracovníci z oddelení nákupu a procurement manažéri niekedy formulujú zadanie tak, ako keby nakupovali medené rúry alebo spinky na papier. Predávať je ale umenie. Je to viac ako zadávať prácu architektovi. Potrebujete agentúru povzbudiť, aby dokázala vyprodukovať tú najlepšiu prácu.

2. Šetrenie času a peňazí

Najväčšou stratou agentúrnych zdrojov je investovanie týchto zdrojov do procesu vytvárania opakovaných riešení bez konkrétneho smerovania. Vplýva to negatívne na vzťah medzi agentúrou a klientom a predstavuje to nákladnú stratu času (pre obidve strany). Potrebujeme, aby agentúry vytvorili viac správnych riešení na prvýkrát. To nám šetrí čas aj peniaze. Dôkladné písomné zadanie robí tento proces efektívnejším – čo je dobré tak pre klientov, ako aj pre agentúry.

Povrchné zadanie a priebežné menenie cieľov je stratou času aj peňazí. Jasný písomný brief dokáže minimalizovať takého straty a maximalizovať šance agentúr na vytvorenie správnych prvotných riešení pre klienta. Písomný brief vštepuje tímu a agentúre disciplínu v jednoznačnom stanovovaní cieľov a očakávaných výsledkov. Obidve strany, klienti aj agentúry, sa zhodujú na tom, že časová tieseň býva hlavným dôvodom na neadekvátne briefingy od klientov. V skutočnosti ale nenapísanie briefu z dôvodu šetrenia času nie je dobrou investíciou. Oveľa častejšie to vedie k opakovanej práci. Brief, s ktorými pracujeme, sa často menia po začatí projektu. Ešte horšie je, keď klienti často používajú kreatívny proces na vyjasnenie vlastnej stratégie. Je to, ako keby ste si najskôr kúpili závesy, a potom sa im snažili prispôsobiť veľkosť okien.

3. Presnejšie odmeňovanie

Jednou z kritík, ktorej musia pracovníci marketingu alebo štátnej správy čeliť od svojich kolegov z finančného oddelenia a vedenia, je vo všeobecnosti to, že nedokážu presne vyčísliť výsledky svojej práce vo vzťahu ku konkrétne vynaloženým nákladom. Jednoducho povedané, úroveň projektu bude určovať rozsah a zložitosť vášho briefu – zadanie pre veľké uvedenie značky na trh bude evidentne oveľa podrobnejší ako brief pre malý taktický reklamný manéver v rámci prebiehajúcej kampane.

Akékoľvek je zadanie, písomný brief obsahujúci ciele a kritériá úspechu je základným kameňom na vyčíslenie a preukázanie efektívnosti reklamy, médií, PR, direct marketingu, podpory predaja a všetkých foriem komerčnej komunikácie. Bez schopnosti preukázať našu efektívnosť nikto z nás nedostane odmenu, ktorú si skutočne zaslúži.