Orgány APRSR

APRSR má nasledovné orgány:

  1. Valné zhromaždenie – Valné zhromaždenie APRSR je najvyšším orgánom APRSR. Skladá sa zo zástupcov všetkých riadnych členov APRSR s hlasovacím právom. Zástupcu na valné zhromaždenie si určuje každý riadny člen samostatne.
  2. Prezídium – Prezídium je výkonným orgánom APRSR. Prezídium tvorí 5 členov APRSR, vrátane prezidenta APRSR. Na čele Prezídia APRSR stojí prezident APRSR.
  3. Stále komisie a ad hoc komisie – APRSR môže na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia alebo Prezídia zriadiť stále komisie alebo ad hoc komisie. Stále komisie a ad hoc komisie sú odbornými, expertnými a iniciatívnymi orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie rôznych otázok, ktoré súvisia s činnosťou APRSR. Komisie sa vytvárajú z radov riadnych členov.
Martin Mazág

Martin Mazag

Prezident APRSR / Prezídium

Primetime s r.o.

Jana Šimeková

Jana Šimeková

Generálna tajomníčka

Generálny sekretár APRSR

Soňa Lexmanová

Soňa Lexmanová

Prezidentka APRSR / Prezídium

SKPR STRATEGIES

Katarína Remiaš

Katarína Remiaš

Etická komisia / Prezídium

1st CLASS AGENCY

Matúš Stračiak

Matúš Stračiak

Prezídium

PR.Konektor

Roman Záhorec

Roman Záhorec

Prezídium

Neopublic Porter Novelli

Top