Etická komisia APRSR

Členovia Etickej komisie:

Katarína Remiaš, predsedkyňa, 1st CLASS AGENCY

Matej Beňuška, člen, PA Matters

Juraj Caránek, člen, Seesame

Katarína Droppová, členka, 10/10 Communications

Peter Fecko, člen, Grayling

Daniel Gajdoš , člen, Casual