Ako eticky vyberať PR agentúru?

Osem pravidiel, ktoré dávajú tendru zmysel. Inšpirovali sme sa iniciatívou Klubu reklamných agentúr KRAS:

1. NAOZAJ TREBA TENDER?

TENDER NIE JE SPÔSOB ZÍSKAVANIA KRÁTKODOBÝCH NÁPADOV.

Časté vyhlasovanie tendrov nedáva príležitosť nadviazať s PR agentúrou hlbší vzťah. Okrem toho zvyšuje náklady na strane klienta aj agentúry a v neposlednom rade aj neistotu. Ak sa často uchyľujete k vyhlasovaniu tendrov, vaša agentúra sa nemôže spoľahnúť na svoju pozíciu a hľadá si nových klientov. Trpia tým vzťahy a prichádzate o výhody dlhodobej spolupráce, najmä o konzistentnosť komunikácie vašej značky. Menší klienti majú zase priamym oslovením lepšiu šancu získať kvalitnú PR agentúru, ktorá by účasť v tendri na menší projekt odmietla.

ČO Z TOHO MÁTE?

Čas a ušetrené náklady, ktoré môžete miesto krátkodobo atraktívnych nápadov investovať do dlhodobého a konzistentného budovania sebavedomej značky.

2.TREBA POZVAŤ VŠETKÝCH?

ROZUMNÝ POČET POZVANÝCH AGENTÚR ZVYŠUJE ATRAKTÍVNOSŤ TENDRA.

Mali by ste vedieť, aký typ PR agentúry potrebujete. Ak si nie ste istí, či vám niektorá agentúra vyhovuje, môžete ju lepšie spoznať ešte skôr, než jej pošlete zadanie. Požiadajte ju o prezentáciu credentials alebo o tzv. “chemistry meeting”. Ak dáte vypracovať zadanie 10 agentúram, pripravíte trh v priemere o viac ako 15 tisíc eur.

Tipnite si, kto to v konečnom dôsledku zaplatí. Navyše, čím viac PR agentúr súťaží v tendri, tým menej energie do neho investujú, pretože najlepšou motiváciou k dobrému výkonu je, ak agentúra cíti šancu uspieť.

ČO Z TOHO MÁTE?

Miesto kvantity nápadov a riešení, z ktorých si aj tak musíte vybrať iba jeden, získavate vyššiu kvalitu toho víťazného.

3. JE ZADANIE ZROZUMITEĽNÉ?

ČÍM JASNEJŠIE DEFINUJETE SVOJE ZADANIE, TÝM KVALITNEJŠIE NÁPADY A RIEŠENIA ZÍSKATE OD AGENTÚR.

Ak PR agentúry napríklad nepoznajú výsledky vašich predošlých kampaní, môže sa stať, že vám ponúknu riešenia, ktoré sa už raz ukázali ako nefungujúce. Čím jasnejšia bude vaša predstava, čo a za akých podmienok chcete dosiahnuť a čomu sa naopak chcete vyhnúť, tým lepšie strategické a kreatívne výstupy vám agentúry dokážu ponúknuť. Všetko, čo by mal brief obsahovať, nájdete v tomto vzorovom briefe (preklik na bod B v dokumente).

ČO Z TOHO MÁTE?
Agentúra bude presne vedieť, čo chcete a vy zase ľahko zistíte, či ste to dostali.

4. STRETÁVAME SA DOSŤ?

STRETNUTIA S TÍMAMI POČAS TENDROVANIA VYTVÁRAJÚ PODMIENKY PRE LEPŠIU SPOLUPRÁCU.

Pri osobnom stretnutí dokážete jasnejšie vysvetliť svoje očakávania a lepšie sa navzájom pochopiť, čo opäť zlepšuje kvalitu výstupov. Vzájomnej spolupráci pomáha aj to, keď aj de-brief a prezentácia prebehnú osobne. Každým takýmto stretnutím PR agentúru lepšie spoznáte a ľahšie zistíte, s ktorou sa vám bude spolupracovať najlepšie.

ČO Z TOHO MÁTE?

Dôležitú skúsenosť s fungovaním agentúr, vďaka ktorej si môžete urobiť dobrú predstavu o budúcej spolupráci a zabezpečiť si vyššiu kvalitu budúcich výstupov.

5. TREBA TAJIŤ BUDGET?

JASNÝ BUDGET VÁM POMÔŽE PRI ROZHODOVANÍ, KTORÉ RIEŠENIE JE PRE VÁS NAJLEPŠIE.

Rozpočet má veľký vplyv na kreatívne návrhy a výrazne ovplyvňuje aj samotnú výkonnosť kampane. S jasne definovaným rozpočtom sú tendrované návrhy riešení „na mieru“, dokážete ich jednoduchšie porovnať a ľahšie si vyberiete agentúru, ktorá vašej značke sedí najviac. Nehovoriac o tom, že najmä pri drobných projektoch s nízkym rozpočtom občas náklady na tender prevyšujú náklady na projekt samotný. Ak z nejakého dôvodu nemôžete alebo nechcete zverejniť jasný budget, zverejnite aspoň rámcový (v rozmedzí napríklad 5 – 10-tisíc eur / alebo 20 – 30-tisíc eur).

ČO Z TOHO MÁTE?

Reálne a funkčné riešenie miesto vzdušných zámkov a nezrealizovateľných nápadov, ktoré bude treba okresávať.

6. MAJÚ AGENTÚRY DOSŤ ČASU?

NA VYTVORENIE KVALITNÉHO VÝSTUPU POTREBUJE AGENTÚRA ASPOŇ 4 TÝŽDNE.

Ľudia v PR priemysle sú zvyknutí pracovať pod stresom, no každý stres sa vždy aspoň sčasti odrazí na kvalite výstupu. Čím viac času dáte agentúram na vypracovanie tendra, tým kvalitnejšie riešenia prinesú. Dobrú komunikačnú stratégiu na tri roky nikto nenaplánuje za týždeň, najmä ak má zároveň rozvíjať reputáciu vašej značky a dôkladne využívať analýzy a výstupy z doterajšej komunikácie. Optimálne je dopredu naplánovať aj časový plán procesu rozhodovania klienta a vopred stanoviť termín oznámenia výsledkov.

ČO Z TOHO MÁTE?

Kvalitnejšie riešenia. S dostatkom času môžu PR agentúry dôkladne preskúmať viaceré nové cesty miesto unáhlených výstupov plných reklamného klišé.

7. ROZHODUJÚ KOMPETENTNÍ?

ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ HLAVNÉ SLOVO VO VÝBERE AGENTÚRY, BY MALI BYŤ PRÍTOMNÍ PRI VŠETKÝCH KĹÚČOVÝCH FÁZACH TENDRA.

Stáva sa, že človek, ktorý priamo rozhoduje o výbere PR agentúry, nie je prítomný pri prezentácii a všetky informácie získava sprostredkovane, čo ho oberá o možnosť klásť otázky a dospieť tak k naozaj kompetentnému rozhodnutiu. Lepšiemu výsledku a bezproblémovej práci na tendri napomáha aj to, ak sa tento kľúčový človek zúčastňuje aj na príprave zadania.

ČO Z TOHO MÁTE?

Efektívne rozhodovacie procesy a jednoduchší posun informácií, ktoré kompetentní dostanú z prvej ruky, vďaka čomu ušetríte čas.

8. POSKYTUJETE FEEDBACK?

SPÄTNÁ VÄZBA JE DÔLEŽITÁ. POVEDZTE NA ROVINU, PREČO VÁS RIEŠENIE OSLOVILO, ALEBO NAOPAK, PREČO STE HO ZAMIETLI.

PR Agentúry, ktoré venujú svoju energiu a čas práci na vašom tendri, by mali vedieť, prečo nevyhrali. Pomáhate im tým zlepšovať sa a prispievate aj k väčšej transparentnosti a profesionalite PR prostredia na Slovensku. Profesionáli, ktorým sú známe kritériá, na základe ktorých ich návrhy a nápady neuspeli, budú nabudúce motivovaní ponúknuť vám ešte lepšie a kvalitnejšie riešenia.

ČO Z TOHO MÁTE?

Dôveru a karmu. Nikto si predsa nevyberá tú istú PR agentúru na celý život. Dobré vzťahy pomáhajú celému marketingovému a komunikačnému prostrediu, ktorého sme všetci súčasťou.