/wp-content/uploads/2018/09/Seesame_Communication_Experts.pdf

Redakčný tím Seesame inšpirovali progresívne online médiá vo svete.
Pre moju kolegyňu, redaktorku so skúsenosťami z televízne- ho spravodajstva, to bola jed-
na z najťažších výrob, na aké si pa- mätá. Nájsť si cestu k respondentke trvalo dlhšie ako obvykle. Miest- nosť na nahrávanie rozhovoru bola príliš malá a na náhradný plán ne- ostávalo veľa času. Akoby to ne- stačilo, exteriérové zábery z pre- chádzky v prírode marilo počasie. Video, ktoré v tento deň vzniklo, vyvoláva napriek všetkým okolnos- tiam úsmev na tvári. Aj keď jeho hrdin- kou je pacientka s ťažkým ochorením (bit.ly/amazonkajanka).