S úspechom prichádza zodpovednosť

Stratégia, kreativita a know-how v oblasti PR sú o hlave. Zvyšok je o srdci.

Vízia je dôležitá
Firmy sú ako ľudia. Majú svoje detské choroby, pubertálne zakopnutia, ale aj množstvo triumfov, a tiež chvíľ, keď je všetko tak, ako má byť. Rovnako ako ľudia, aj firmy by mali mať svoje hodnoty a jasnú víziu. Tá naša ju má od samého začiatku. SKPR STRATE- GIES sme založili s myšlienkou, ktorú v krátkosti vystihuje náš firem- ný claim: Strategic & creative public relations that cares. Ak by sme túto sekvenciu našej „firemnej DNA“ mali rozmeniť na drobné, tak stratégia, kreativita a know-how v oblasti PR sú o hlave. Zvyšok je o srdci. Slovíč- ko „cares“ na konci je totiž kľúčové a je nemennou súčasťou nášho vide- nia biznisu, ako aj našej úlohy v ňom. Sme presvedčení o tom, že firmy, rovnako ako ľudia, by nemali byť len ús- pešné, dravé, a vedieť si na seba dob- re zarobiť, ale mali by byť aj slušnými občanmi.