Do jubilejného 10. ročníka súťaže najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP 2019 agentúry a zadávatelia registrovali historicky najvyšší počet prác – 128 projektov.  Vo všetkých 12 súťažných kategóriách – v 8 hlavných a 4 špeciálnych bude súťažiť v tomto ročníku až 39 prihlasovateľov. Najväčšie zastúpenie má kategória Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie kde je prihlásených 19 projektov.

 „Veľmi nás teší, že práve tento ročník udeľovania „PR OSKAROV“ sme dosiahli rekordné čísla. Spoločnou snahou členských agentúr asociácie bolo práve zmenami v tomto ročníku ako rekvalifikácia kategórií, prehodnotenie metodiky posudzovania projektov, možnosti ich prihlasovania ako aj samotný posun termínu, ktorým sme zosúladili kalendárny rok s naším prokopovským prispieť ku skvalitneniu súťaže, ktorú považujeme za našu vlajkovú loď,“ povedala Soňa Lexmanová, prezidentka APR SR.

 O prácach bude rozhodovať 12-členná porota zložená z osobností PR branže a špecialistov v zložení:

 

Soňa Lexmanová /SKPR STRATEGIES

Katarína Remiaš /1st CLASS AGENCY

Martin Mazag / PRime Time

Peter Chalmovský / AMI Communication
Katarína Droppová / Media&Communication Consulting
Roman Záhorec /Neopublic Porter Novelli
Monika Révayová /  Greyling
Juraj Caránek /  Seesame Communication Experts
Matúš Stračiak / PR.Konektor
Karol Wolf / Dynamic Relations 2000
Peter Šurín / Elite Solutions
Štefan Frimmer / Slovenská sporiteľňa

Prihlásené práce si môžete pozrieť už dnes  na www.prokop.online , užšie nominácie  budú zverejnené 17. januára.  Na tejto stránke  si môžete  objednať i vstupenky na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční 23. januára 2020  vo Vodárenskom múzeu  v Bratislave.