Národná súťaž najlepších PR projektov PROKOP predlžuje termín prihlasovania prác

13. ročník národnej súťaže PR projektov a kampaní – PROKOP 2022 predlžuje termín prihlasovania najlepších projektov z PR brandže za rok 2022. Agentúry a zadávatelia môžu prihlásiť svoje najlepšie projekty až do 26. februára 2023 do 24:00 hod.

prokop súťaž

Bratislava 10.2.2023

Do aktuálneho ročníka PROKOP 2022, ktorý každoročne vyhlasuje Asociácia PR Slovenskej republiky (APRSR) sa môžu prihlásiť agentúry, zadávatelia a organizácie, ktoré v uplynulom roku realizovali zaujímavé PR projekty alebo kampane.

Svoje práce môžu prihlasovatelia zaregistrovať do 18 kategórií rozdelených na dve nosné kategórie – doménové a špeciálne. Počet prihlasovaných projektov nie je limitovaný.

Súťažné kategórie v súťaži PROKOP 2022

Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

Doménové kategórie:

Corporate Communications
Business to Business PR (B2B)
Business to Consumer PR (B2C)
Corporate Social Responsibility
Internal Communication/Employee branding
Krízová komunikácia
Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky
Regional Relations

Špeciálne kategórie:

Traditional media PR
Digital PR
Product placement
Experience PR
Nonprofit PR
Content in PR
Creativity in PR
Data in PR
Integrated campaign
Small budget

Koncom marca, 30. 3. 2023 bude deň PR – počas doobedia pripravila asociácia odbornú PR konferenciu a večer vyhlásenie najlepších PR projektov a udeľovanie ocenení PROKOP počas Galavečera, obe udalosti budú v Moyzesovej sieni FiF UK v Bratislave.

www.prokop.online

www.asociaciapr.sk

 

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla, APRSR
výkonná riaditeľka
riaditel@asociaciapr.sk

Dôležité termíny súťaže PROKOP 2022
Uzávierka prihlášok: 16. 2. 2023
Konferencia PROKOP: doobedie 30.3.2023
Slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov: 30. 3. 2023