Inšpirátor sporenia

Jedným z prelomových PR projektov agentúry PRime time v ostatnom období bola kampaň na podporu sporiaceho účtu Depozit.

Projekt s názvom Inšpirátor sporenia realizovala agentúra v roku 2016 pre klienta ČSOB. Išlo o unikátny mix
strategického insightu, nápadu a pre- miérové využitie technológie Faceboard v oblasti komunikácie.

Inovatívny Faceboard

Tému sporenia komunikujú pravidel- ne všetky banky, no len výnimočne je k dispozícii nejaký výraznejší produk- tový benefit – úroky a podmienky nie sú príliš výrazným diferenciátorom. Agentúra preto hľadala spôsob, ako cieľovú skupinu inšpirovať k sporeniu a edukovať ju, že aj usporené malé sumy môžu priniesť veľké potešenie. Využila pritom Faceboard – technológiu, ktorú banky alebo obchodné reťazce využíva- jú na meranie zákazníckej spokojnosti. Agentúra PRime time toto zariadenie, umožňujúce detekciu tváre okoloidú- cich a personalizáciu ponuky, využila prvýkrát na Slovensku aj na marketing. Tak vznikol Inšpirátor sporenia. Kampaň mala vyzdvihnúť výhody spo- renia a benefity Sporiaceho účtu Depo- zit: bezplatné zriadenie a vedenie účtu; možnosť otvoriť neobmedzený počet účtov; možnosť výberu raz za mesiac do výšky 25 %.

Cieľom projektu bolo získať nových a podporiť súčasných klientov, aby si namiesto bežných účtov pravidelne odkladali prostriedky na výhodnejšom sporiacom účte. Koncept mal byť ďalej rozvíjateľný. Cieľovou skupinou boli ľu- dia vo veku 25 až 60 rokov. Výzva zne- la: Sporenie je v súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb málo zaujímavé. Ako teda postaviť komunikáciu sporenia do- statočne inovatívne a zaujímavo?