/wp-content/uploads/2018/09/PR.Konektor.pdf

Deti a tínedžeri milujú leto. Návrat do školy je pre nich obrovský stres – už žiadne kúpaliská, šantenie s ka-
marátmi. Pre značky Milka a Brumík je začiatok školského roku, naopak, dô- ležitým obdobím reštartu predajov po prázdninách. Prečo to nespojiť a neza- bezpečiť, aby sa deti tešili do školy a zá- roveň klientovi rástli tržby?