Služby členom

Členstvo v Asociácii PR umožňuje svojim členom:

  • Aktívne sa podieľať na odbornej diskusii o PR na všetkých platformách a fórach APRSR, formulovať a pripomienkovať odbornú diskusiu medzi podobnými branžovými združeniami o rozvoji oblasti marketingovej komunikácie;
  • Pripomienkovať aktuálnu a pripravovanú legislatívu;
  • Formovať branžovú súťaž PROKOP;
  • Prihlasovať PR projekty do PROKOP-a za zvýhodnených podmienok;
  • Exkluzívnú účasť v rebríčku ekonomických výsledkov PR agentúr TOP APRSR;
  • Aktívne sa podieľať na príprave a realizácii vlastných eventov (EsPResso), seminárov a konferencií.