O APRSR

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) je občianskym združením právnickych osôb z oblasti PR, pôsobiacich na území SR. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.

18 členských agentúr

5 členov Prezídia Asociácie PR

Člen medzinárodnej organizácie ICCO

Celkovo má Asociácia PR agentúr už 18 členov a plánuje rásť aj naďalej.

Ambíciou APRSR je integrovať všetky najväčšie a najrešpektovanejšie PR agentúry na Slovensku a posilniť tak hlas celého sektora public relations. Jedným z hlavných cieľov APRSR do budúcna je zastupovať a presadzovať biznisové záujmy svojich členov, posilňovať pozíciu public relations odvetvia ako kľúčovej disciplíny marketingovej komunikácie. APRSR si ďalej dáva za cieľ ochraňovať záujmy svojich členov, kultivovať biznisové prostredie s ohľadom na tendrové procesy a zveľaďovať etické správanie svojich členov.

Služby členom

Členstvo v Asociácii PR umožňuje svojim členom:

1. Aktívne sa podieľať na odbornej diskusii o PR na všetkých platformách a fórach APRSR
2. Formulovať a pripomienkovať odbornú diskusiu medzi podobnými branžovými združeniami o rozvoji oblasti
marketingovej komunikácie
3. Pripomienkovať aktuálnu a pripravovanú legislatívu
4. Formovať branžovú súťaž PROKOP
5. Prihlasovať PR projekty do PROKOP-a za zvýhodnených podmienok
6. Exkluzívnu účasť v rebríčku ekonomických výsledkov PR agentúr TOP APRSR
7. Aktívne sa podieľať na príprave a realizácii vlastných eventov (EsPResso), seminárov a konferencií.