ASOCIÁCIA PUBLIC RELATIONS SR VYHLÁSILA NAJLEPŠIE PR PROJEKTY ZA ROK 2022

Bratislava, 1. apríl 2023 – Asociácia public relations SR včera večer slávnostne vyhlásila víťazné práce 13. ročníka súťaže PROKOP, ktorá oceňuje najlepšie slovenské PR projekty a kampane za minulý rok. V 19 kategóriách si agentúry a klienti odniesli 63 ocenení. Najúspešnejšou agentúrou sa stala SKPR STRATEGIES. Ocenenie klient roka si odnáša Kofola ČeskoSlovensko. PR osobnosťou roka sa stala Luciu Strnad Muthová z Allianz – Slovenská poisťovňa.

PROKOP 2022_174 prihlásených prác (1)

V aktuálnom ročníku PROKOP 2022 súťažilo 47 prihlasovateľov, ktorí zaregistrovali celkovo až 174 prác. Tie v polovici marca hodnotila 19-členná porota zložená z odborníkov z PR brandže a kreatívneho priemyslu.

Pôvodných 18 kategórií porota rozšírila adhoc o ďalšiu špeciálnu kategóriu Ukrajina, do ktorej presunula osem prihlásených projektov, ktoré sa týkali komunikácie a kampaní spoločností a inštitúcií súvisiacich s vojnou na Ukrajine. Postupným viackolovým hodnotením porota do užšieho výberu a na shortlist posunula 105 prác, z nich finálne ocenila 63 projektov a kampaní, ktorým v jednotlivých kategóriách udelila prvé, druhé a tretie miesto.

Najúspešnejšou PR agentúrou ročníka sa stala agentúra SKPR STRATEGIES, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo. Toto ocenenie získava agentúra, ktorá získa najviac bodov podľa počtu získaných ocenení a shortlistov. Na druhom mieste skočnila agentúra Seesame a na treťom 1st CLASS AGENCY.

Najúspešnejším klientom ročníka sa stala Kofola ČeskoSlovensko. Toto ocenenie udeľuje porota po prvýkrát rovnakou metodikou ako pri agentúre roka. V tomto ročníku ho získava Kofola ČeskoSlovensko, ktorá bola nielen úspešná v dôležitých kategóriách, ale zároveň prezentovala kreatívne a variabilné práce a kampane. Druhý v poradí skončil LIDL Slovenská republika a tretia Slovenská sporiteľňa.

PR Newcomerom roka sa stala agentúra PA Matters. Ocenenie PR Newcomer sa taktiež udeľuje prvýkrát. Jeho cieľom je upozorniť na začínajúcich profesionálov, PR agentúry a jednotlivcov podnikajúcich v PR, ktorí začali s podnikaním v posledných troch rokoch. Členov odbornej poroty zaujal prístup a výsledky PA Matters, ktorá svojimi prácami zabodovala aj v medzinárodných PR súťažiach a aktívne pôsobí v štandardizácii služieb Public Affairs. 

PR Osobnosťou roka 2022 sa stala Lucia Strnad Muthová

Riaditeľka odboru firemnej komunikácie a hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Hovorca roka. O PR Osobnosti rozhodovali iba členovia APRSR. Ocenili kontinuálnu podporu strategickej komunikácie vo firme, presadzovanie filantropických aktivít, realizáciu veľmi kvalitných PR projektov, vrátane ocenenej kreatívnej internej kampane pri zmenách Allianz – Slovenskej poisťovne v roku 2022.

MIMIRIADNA CENA

Porota zároveň udelila dve Mimoriadne ceny, a to Odboru pre strategickú komunikáciu Úradu vlády SR. V tomto roku asociácia špecificky hľadala aj projekty, ktoré realizovali verejné inštitúcie. Porotu zaujal projekt Operácia Anthropoid – Naši hrdinovia, ktorý prihlásil Odbor pre strategickú komunikáciu Úradu vlády SR. Strategická komunikácia štátu má dnes nevyhnutnú úlohu v podpore demokratických inštitúcií a hodnôt, v prevencii extrémizmu, ako aj v boji proti dezinformáciám. Porota verí, že zo strany štátu bude takáto komunikácia pribúdať.

Druhú Mimoriadnu cenu udelila porota organizácii Úsmev ako dar a agentúre SKPR STRATEGIES za dlhodobú a komplexnú komunikáciu. Koncert Úsmev ako dar patrí už 40 rokov  k vianočnému obdobiu. V súvislosti s týmto úctyhodným jubileom ocenila odborná porota kontinuálnu a komplexnú komunikáciu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Vďaka dlhodobej komunikácii sa tejto našej najstaršej a najväčšej mimovládnej organizácii pôsobiacej v oblasti náhradnej starostlivosti darí budovať povedomie o ohrozeným deťoch a  rodinách.

CENA ZA ETIKU V KOMUNIKÁCII

Novinkou špeciálnych ocenení je Cena za etiku v komunikácii, ktorou chce APRSR oceňovať mimoriadny vklad do oblasti etiky komunikácie v intenciách Etického kódexu APRSR. Je učená pre organizácie, jednotlivca/ov alebo aktivity podporujúce etický a zodpovedný prístup v komunikácii, integritu profesionálov v oblasti komunikácie, etické postupy a transparentnosť vo vzťahoch s internou a externou verejnosťou, alebo podporujúce verejnú diskusiu o etike v komunikácii. 

PROKOP porota a APRSR po prvý krát tak udelili rovno dve ceny. Prvú Cenu za etiku v komunikácii získala nezisková organizácia Tvoj Buddy, ktorá spája dobrovoľníkov s deťmi z centier pre deti a rodiny, a ocenila jej etickú komunikáciu a ochranu detí.

Druhú cenu získal projekt Elfovia agentúry New School Communication, ktorý aktívne bojuje proti dezinformáciám a trollom na sociálnych sieťach médií a mimovládnych organizácií a pomáha tak inštitúciám, ktoré čelia extrémnemu náporu dezinformátorov a nenávisti. 

Príloha: Zoznam všetkých ocenených prác

nájdete aj na: www.prokop.online  

www.prokop.online

www.asociaciapr.sk

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla, APRSR
výkonná riaditeľka
riaditel@asociaciapr.sk