Férový tender

ferovy tender

Kreatívna branža chce viac férových tendrov. K spolupráci vyzýva najväčších zadávateľov reklamy.

Najväčšie asociácie kreatívneho priemyslu pozvali 100 najväčších zadávateľov reklamy na Slovensku, aby sa pridali k iniciatíve Férový tender. Urobiť tak môžu tým, že sa budú v tendroch, ktoré vyhlasujú, riadiť odporúčaniami férového tendrovania. Tie, spolu s praktickým návodom a vzormi nájdu záujemcovia aj na novej web stránke iniciatívy https://ferovytender.sk.

Iniciátori, ktorí reprezentujú 72 agentúr s ročným obratom vo výške 370 mil. EUR, sú presvedčení, že férové tendre šetria čas a peniaze tak na strane agentúr, ako aj klientov. „Na tendroch, ktoré nie sú vedené podľa princípov Férového tendra minie marketingová branža podľa interných prieskumov ročne v priemere 4,5 milióna eur. Ide predovšetkým o potenciál a know-how ľudí, ktoré sa dajú využiť aj oveľa prospešnejšie, napríklad na pomoc neziskovému sektoru,“ hovorí Peter Kontra, zástupca KRAS-u. Nejde však len o úspory. „Dobre vedený tender maximalizuje šancu na úspech a kvalitu budúceho partnerstva medzi klientom a agentúrou. A práve to je hlavným cieľom tendra,“ dodáva Soňa Lexmanová z APRSR.

Najčastejšími nedostatkami kreatívnych tendrov bývajú nejasný proces s neznámym počtom prizvaných agentúr, nekvalitne pripravené a často príliš veľké zadanie, na ktorý nie je k dispozícii dostatočný čas a netransparentné kritériá výberu bez poskytnutia spätnej väzby. „Férový tender sa uskutočňuje maximálne medzi štyrmi agentúrami. V prípade, že zadávateľ vopred zmapuje trh a pozve agentúry s najlepším fitom, je to dostatočný počet pre kvalitné rozhodnutie,“ hovorí  Braňo Polák z AMA. Zadávatelia sú pritom často presvedčení, že ak pozvú do tendra čo najviac firiem, dostanú na konci lepšiu službu za lepšiu cenu. Táto rovnica však nemusí vôbec platiť a výsledkom môže byť nadmerný počet zbytočne prepálených hodín.

Dobrá príprava zadania môže tiež šetriť peniaze, aj čas. Čím jasnejšia predstava o tom, čo a za akých podmienok chce vyhlasovateľ tendra dosiahnuť, tým strategickejšie a kreatívnejšie ponuky môže očakávať. Dôležitou súčasťou zadania je aj rozpočet, minimálne orientačný, ktorý má významný vplyv nielen na stratégiu a kreatívu kampane, ale veľa napovie aj o cieľoch zadávateľa. V neposlednom rade má férový tender víťaza a vopred určené obojstranne vyvážené zmluvné podmienky. Nemenej dôležitá je aj spätná väzba všetkým účastníkom. „Keď sú kritériá jasné od začiatku a následne sa z feedbacku dozviete, prečo ste neuspeli, nezostane horká pachuť a tiež viete so získanými informáciami ďalej pracovať,“ zdôrazňuje Tomáš Ručkay z BTL komunikačnej asociácie

Okrem desatora férového tendrovania nájdu zadávatelia a ďalší záujemcovia na novej web stránke aj ukážky kvalitných brífov z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu, vrátane reklamy, PR, nákupu médií či digitálnych služieb. Asociácie kreatívnej branže sa spojili naprieč spektrom, aby zadávateľom uľahčili viesť tendre, ktoré sú férové, transparentné a etické. Odporúčania iniciatívy sú založené na príkladoch dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia a tiež dlhodobej znalosti agentúrneho a klientskeho prostredia. Hoci je uplatňovanie princípov férového tendra dobrovoľné, iniciátori veria, že sa pridá čo najviac zadávateľov. „Okrem zjavných benefitov môžu iniciatívy, akou je aj férový tender našu spoločnosť posilniť a posunúť ju bližšie k stavu, kde férovosť bude považovaná za samozrejmosť a nie za slabosť,“ zdôraznil Rasťo Bahurinský z ADMA.

ZA INICIATÍVOU FÉROVÝ TENDER STOJA: 

kras
asocia
aprsr
ama
komag

Kontakt pre médiá:
Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka Klubu reklamných agentúr Slovenska, silvia.cyprichova@kras.sk, 0907 025 752