Kontaktujte nás

Poštová adresa APRSR

Šustekova 51

851 04 Bratislava

Obchodné údaje

IČO: 30809401
IČ DPH: SK2020814994

Účet

IBAN: SK3311000000002949026599
Tatra Banka a.s. Bratislava

Etická komisia

zasielanie podnetov na porušenia Etického kódexu APRSR: