ASOCIÁCIA PR VYHLASUJE 14. ROČNÍK NÁRODNEJ SÚŤAŽE PROKOP

PR a komunikačné slovenské kampane minulého roka majú opäť možnosť zabojovať o prestížne národné ocenenia PROKOP, ktoré už štrnásty krát vyhlasuje Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) a ktorá ocení najlepšie domáce PR projekty, agentúry a zadávateľov. Agentúry a zadávatelia môžu prihlásiť svoje najlepšie projekty do 8. apríla 2024 do 24:00 hod. V poslednom ročníku súťažilo v 19 kategóriách až 174 prác. Porota, zložená z odborníkov PR branže, rozdala celkovo 63 ocenení.

prokop 2023

V tomto ročníku je možné prihlásiť PR kampane a projekty do 8 doménových kategórií, ktoré zastrešujú strategické oblasti PR a reputačného manažmentu a do 9 špeciálnych kategórií, ktoré dávajú priestor získať ocenenia pre časti kampaní podľa PR nástrojov alebo kľúčových PR atribútov úspešných kampaní.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Prihlášky sa podávajú iba online na www.prokop.online a pre ich úspech je dôležité nielen dôkladné vyplnenie stručného štruktúrovaného formulára, ale hlavne sústrediť sa na jasné vypichnutie PR cieľov, PR stratégií, konkrétnych PR krokov a v neposlednom rade na dosiahnuté PR výsledky. Celkový obraz určite dokresľujú prílohy.

APRSR pre všetkých prihlasovateľov pripravila na 20. februára 2024 o 8:30 hod. krátky online workshop: esPResso: Ako vyhrať PROKOP (MS Teams Meeting), v rámci ktorého sa dozvedia praktické rady a odporúčania ako správne vyplniť prihlášku, na čo sa sústrediť, aké kritéria sú kľúčové a na čo bude porota najmä prihliadať.

20 ČLENNÁ POROTA

Prihlásené práce bude hodnotiť kmeňová porota. Tú posilnia paralelné poroty odborníkov, ktoré budú hodnotiť vždy iba pár vybraných kategórií do hĺbky. Porotu tiež kompetenčne doplnia externí odborníci z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu. Hodnotenie sa opäť uskutoční v troch kolách, na základe ktorých sa postupne vytvorí longlist, shortlist, a nakoniec sa vyberú ocenení. Porota okrem ocenení PR kampaní a projektov tiež vyhodnotí na základe odporúčania PR brandže mimoriadne ceny za etiku v komunikácii a za PR počin roka. 

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER V MÁJI

Slávnostný galavečer, na ktorom APRSR vyhlási najlepšie projekty roka 2023, sa uskutoční v polovici mája. Počas večera sa dozvieme, ktorá PR agentúra a klient boli najúspešnejší a do siene slávy pribudne ďalšia PR osobnosť roka.

Dôležité termíny súťaže PROKOP 2023

Online esPResso Ako vyhrať PROKOPa: 20.2.2024 o 8:30

Uzávierka prihlášok: 8.4.2024 do 24:00

Slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov: máj 2024

PROKOP 2023 SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

DOMÉNOVÉ KATEGÓRIE:

 1. Corporate Communications
 2. Business to Business PR (B2B)
 3. Business to Consumer PR (B2C)
 4. Corporate Social Responsibility
 5. Internal Communication/Employee branding
 6. Krízová komunikácia
 7. Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky
 8. Regional Relations

 

ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE:

 1. Traditional media PR
 2. Digital PR
 3. Experience PR
 4. Nonprofit PR
 5. Content in PR
 6. Creativity in PR
 7. Data in PR
 8. Integrated campaign
 9. Small budget

 

Viac info ku kategóriám nájdete v štatúte ocenenia

Online workshop pre prihlasovateľov esPResso: Ako vyhrať PROKOP?

 

Kontakt pre médiá:

Jana Šimeková

jana@prokop.online

0903 783 078