PR sa po korone nadýchlo. Odvetvie však hovorí o nových výzvach.

Revitalizácia tržieb aj udržanie kľúčových talentov. Prieskum Asociácie public relations Slovenskej republiky ukazuje, že slovenský PR sa oživil podobne ako v zahraničí. Oslovení riaditelia členských agentúr však hovoria o nových výzvach.

Globálne dáta ukazujú, že po pandemických mesiacoch sa PR trh naštartoval. Analytici PRovoke media odhadli rast z výsledkov 250 top PR firiem, podľa ktorých medzi rokmi 2020 a 2021 dosiahli firmy v sektore o 11 % vyššie honoráre. Podobné výsledky prinieslo májové zisťovanie Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR). Do zisťovania sa zapojilo 16 top PR agentúr pôsobiacich na Slovenskom trhu. Z tržieb zapojených PR agentúr vyplýva, že kým medzi rokmi 2019/2020 trh poklesol o približne 7 %, v období 2020/2021 vzrástol o 17% a dostal sa nad úroveň roka 2019.

„Oživenie trhu sa ukázalo aj v kvalite a variabilite projektov, ktoré najlepšie reflektuje súťaž PROKOP. Ročník 2021 priniesol rekordný počet prác v celej dvanásť ročnej histórii súťaže,“ hovorí Soňa Lexmanová, Managing Director SKPR STRATEGIES a prezidentka APRSR. Ako však upozorňuje očakávaná ekonomická recesia má zásadný vplyv na sentiment zadávateľov. „Uvedomujeme si, že komunikácia musí pre zadávateľov ostať relevantnou aj v časoch ekonomického poklesu. Práve pandémia nám ukázala, že kvalitná komunikácia – interná aj externá – pomáha firmám a organizáciám preniesť sa ľahšie cez obdobie neistoty.“

Podľa komunikátorov geopolitická aj energetická kríza je príležitosťou pre efektívnejšie zapojenie komunikácie do strategického smerovania firiem, ale aj štátu a samospráv. „Sme realisti a vieme, že ekonomický tlak bude mať vplyv na vývoj tržieb v PR sektore. Na druhej strane treba pripomenúť, že sociálne, environmentálne a politické zmeny sú tu a práve dobre zvládnutou komunikáciou sa s nimi vieme zodpovedne vyrovnať. Otvorená a komunikujúca firma je organizáciou novej doby,“ pripomína Michaela Benedigová, Managing Director Seesame.

Stabilné tímy, variabilné kompetencie   

V prieskume APRSR sa zapojené agentúry vyjadrovali aj k otázke zamestnanosti. Pandémia výrazne nezasiahla do počtu konzultantov v PR agentúrach. „Vo väčšine oslovených agentúr sa vekový priemer konzultantov nemení, prípadne sa znižuje. Darí sa nám teda priťahovať nové talenty, čo je dôležité pre sledovanie nových trendov. Zároveň, na rozdiel od reklamných agentúr, je fluktuácia v PR oveľa nižšia. Pre kvalitný servis je v PR dôležitá dlhodobá orientácia v téme klienta a preto je stabilita tímu dôležitá,“ všíma sa na zisteniach Peter Chalmovský, Managing Director AMI COMMUNICATIONS.

Z prieskumu vyplýva aj zmena v charaktere služieb v PR sektore. V roku 2019 tvorili u väčšiny agentúr tradičné media relations viac ako polovicu celkových služieb. O dva roky neskôr sa výrazne zvýšili digitálne služby. „Dnes sa komplexná komunikačná stratégia nedá nastaviť bez zapojenia online kanálov, sociálnych sietí, influencerov. To má prirodzene aj vplyv na skladbu zamestnancov. PR agentúry pracujú v strategických alianciách s digitálnymi špecialistami a v mnohých tímoch sú dnes interní konzultanti zodpovední za online distribúciu obsahu,“ hovorí Miroslava Jarošová, Account Director PR.Konektor.

Novým kompetenciám v oblasti PR sa venuje v otvorenom dokumente ICCO, ktoré združuje 41 národných PR asociácii. Dokument pripomína, že nástup nových technológií bude mať zásadný vplyv na komunikáciu už v blízkej budúcnosti. Pochopenie nových technológií a druhov komunikácie, ktoré prináša umelá inteligencia a algoritmy sociálnych sietí je pre prácu PR kľúčové. PR konzultanti majú rozumieť dopadom nových technológií a zúčastňovať sa širšej odbornej diskusie.

Zhoda na etických štandardoch

Jedným z dôležitých poslaní APRSR je presadzovanie etiky v komunikácii a kultivácia prostredia medzi zadávateľmi a agentúrami. „V prieskume sme sa zapojených agentúr pýtali aj otázky súvisiace s etickými princípmi v podnikaní. Napríklad aj to, či by boli ochotní prestať servisovať klienta, ak by mali pochybnosť o etike jeho podnikania. Veľmi ma teší skutočnosť, že členovia APRSR majú zhodu v základných etických princípoch. Jedným z cieľom asociácie je vytvárať zhodu v tom, čo je etické a naopak, čo ohrozuje etiku komunikácie,“ hovorí Katarína Remiáš, Managing Director 1st CLASS AGENCY, ktorá zároveň vedie prácu etickej komisie APRSR.

 

 APRSR: vývoj tržieb 2019 – 2021

 Prieskum APRSR bol realizovaný v máji 2022 na vzorke 16 PR agentúr, ktoré boli v tom čase členmi asociácie. APRSR aktuálne tvorí 18 agentúr.  

asociacia pr trzby