Výsledok výberu PR agentúry je vizitkou zadávateľa

Začiatkom novembra predstavil jeden z najväčších zadávateľov v marketingovej komunikácii na Slovensku meno nového konzultanta, ktorý má firme pomôcť vybudovať silnú reputáciu v náročnom telco prostredí.

Zmenou komunikačného poradcu sa chce operátor pripraviť na nástup 5G technológie, pri ktorej musí počítať s protichodnými náladami politikov, zákazníkov aj celej spoločnosti.

Víťazom tendra sa stal bývalý tím kľúčového konkurenta, ktorý v januári tohto roku založil vlastnú poradenskú spoločnosť.

Prečo správanie popredného zadávateľa vyvolalo v odbornej verejnosti rozporuplné reakcie?

V PR odvetví dnes na Slovensku pôsobia desiatky spoločností, ktorých kreatívne aj ekonomické výsledky ukazujú ich kvalitné podnikateľské zázemie. Títo aktéri musia dlhodobo pracovať na zlepšovaní vlastných procesov aj kvalitatívnych štandardov. Členské agentúry APRSR navyše investujú množstvo interných zdrojov do rozvoja etiky v komunikácii, ku ktorému sa zaviazali v medzinárodných štandardoch odvetvia. Mnohé nové firmy, ktoré na PR trh prichádzajú sa hlásia k týmto štandardom, čo je zreteľné v prihlásených prácach súťaže Prokop.

Výber, ktorý za víťaza určí spoločnosť, ktorá ešte nemala možnosti preukázať fungujúce agentúrne zázemie, vyvoláva mnohé otázky o vnímaní PR biznisu na Slovensku niektorými dôležitými zadávateľmi.

Aké poučenie z tohto výberu plynie pre zadávateľov?

Podobne ako pri právnych službách alebo audítorovi je reputácia PR konzultanta vizitkou zadávateľa. Sledujte prácu agentúr, ich ocenenia, ale aj prešľapy. V procese výberu preverte ekonomickú stabilitu, vlastnícke pozadie, ich referencie medzi klientami, médiami aj ďalšími partnermi. Pýtajte sa tiež na etické štandardy, vzdelávanie a stabilitu tímu. Pravidlá efektívneho a etického tendra ponúka aj stránka férový tender, kde zadávatelia nájdu aj vzor briefu. Svoju rolu v správnom nastavení a vyhodnotení tendra má aj oddelenie nákupu a compliance manažér, ktorí vyvažujú optiku objednávateľov z oddelenia marketingu alebo komunikácie.

Aké sú poučenia pre PR agentúry?

Otvorene so zadávateľom diskutujte o motívoch jeho výberu. Pred tým, ako sa rozhodnete do výberu zapojiť, máte právo poznať okolnosti výberu aj problémy, ktoré klient výberom rieši. Dobrou praxou býva vysvetlenie priebehu tendra, kritérií výberu, rozpočtu, očakávaných výsledkoch aj informácia o tom, ktorí ďalší uchádzači sú do výberu pozvaní. Ďalšie dobré zásady, o ktoré sa môžete v rozhovore so zadávateľom oprieť, ponúka desatoro férového tendra.