Hľadáme: Výkonný/á riaditeľ/ka Asociácie PR agentúr

 

APRSR

Kto sme?

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) je občianskym združením právnických osôb z oblasti PR. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, sledovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb. Pracovné ponuky prijímame na prezidium@asociaciapr.sk

Koho hľadáme

Samostatnú a organizovanú osobu
Proaktívného a pozitívneho človeka
Aspoň 3 ročné skúsenosti z oblasti PR alebo marketingovej komunikácie
Výborný písomný aj prezentačný prejav
Metodický prístup, schopnosť rýchlo nasávať nové veci
Skúsenosti s komunikáciou a kampaňami na sociálnych sieťach
Skúsenosti s organizovaným eventov
Zvládnutý projektový management
Schopnosť pracovať pod stresom
Ťah na bránku, posúvať veci vpred
Angličtina vítaná

Čo bude tvojou úlohou

Zastrešovať chod celej agendy APRSR
Koordinovať dokopy členov asociácie (vysoko zaneprázdnených ľudí)
Starostlivosť o web, social média asociácie
Organizovať esPResso – pravidelné raňajky asociácie
Organizovať PROKOPa s eventovou agentúrou
Pripravovať a viesť pravidelné stretnutia členov APRSR – Valné zhromaždenie, stretnutia Prezídia a jednotlivých komisií APRSR .
Dohliadať nad ekonomikou a rozpočtom APRSR, spolu s účtovnou firmou
Príprava tlačových správ a informácií – ich distribúcia novinárom
Príprava obsahu pre web a sociálne siete asociácie
Zápisy z porád a stretnutí, dohliadať nad dodržiavaním termínov
Ďalšie aktivity súvisiace s bežných chodom asociácie

Odmena

1000 Eur na faktúru
+ 13. a 14. plat
+ Odmeny podľa dosiahnutých KPIs
+ notebook
+ mobil

Pracovný čas

Voľný. Je pre nás dôležité, aby boli veci urobené, v poriadku a aby sme všetci zorganizovaní. Mandátna zmluva.

Požiadavky

CV + 1A4 čo by sme mali spraviť, aby sme boli viac viditeľní!

Napíš nám na prezidium@asociaciapr.sk