PROKOP 2021 s rekordným počtom projektov i prihlasovateľov!

Do 12. ročníka súťaže najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP 2021 agentúry a zadávatelia registrovali historicky najvyšší počet prác – 191 projektov, čo je o 34 % zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku. Vo všetkých 17 súťažných kategóriách – v 8 doménových a 9 špeciálnych bude súťažiť v tomto ročníku až 42 prihlasovateľov, čo je viac o 11 % ako v poslednom ročníku súťaže.

Prokop
Najväčšie zastúpenie s počtom 21 projektov má nová špeciálna kategória Experience PR, ktorej cieľom je priniesť odkaz prostredníctvom zážitku a skúsenosti s produktom alebo značkou klienta. Patria sem inovatívne tlačové konferencie, podujatia pre interných alebo externých hostí, aktivity na festivaloch aj guerilla marketing.

„Teší nás, že každým rokom máme stále viac a viac prihlásených prác. Svedčí to o fakte, že komunikačné projekty, a to ako zo strany PR agentúr, zadávateľov (klientov), tak reklamnej, eventovej, či digitálnej oblasti je naozaj na mieste ukazovať. V PROKOPOVI nám ide o to, aby sme sa pochválili našou kvalitou, kreatívou, dôslednou prácou s obsahom, dátami a tiež, aby sa dostalo uznania tímom, ktoré za celou touto prácou stoja. Úspešnosť súťaže, deklarovaná počtom prihlásených prác, hovorí aj o našej dobrej manažérskej taktike a celkovom načasovaní,“ povedala Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR

O prácach v doménových kategóriách bude rozhodovať porota zložená z osobností PR branže a špecialistov v zložení:

1st CLASS AGENCY / Katarína Remiaš, predsedkyňa poroty
SKPR STRATEGIES /Soňa Lexmanová
Hugo Bach / Boris Bukovský
PR Konektor / Miroslava Jarošová
Black Apple / Ľubica Turčanová
Dynamic Relations 2000 / Karol Wolf
PRime time / Martin Mazag
Seesame Communication Experts / Juraj Caránek
Respect APP / Marcela Yolka Udičová – za KRAS
Dedoles / Jana Galera Matúšová – za zadávateľa

O projektoch prihlásených v špeciálnych kategóriách rozhoduje porota v zložení:

1st CLASS AGENCY / Katarína Remiaš , predsedkyňa poroty
10/10 Communications / Katarína Droppová
AMI Communication / Peter Chalmovský
Neopublic /Roman Záhorec
Grayling / Martina Kolláriková
Get Like / Adam Bačkor
Casual / Daniel Gajdoš
Event 2 all / Ľudovít Tóth
Mannschaft / Matúš Kvas – za ART DIRECTORS CLUB SLOVAKIA
Elite – Monday Lovers / Matej Valo – za ADMA

„V tomto ročníku bude pre porotcov jednoduchšie to, že nebudú musieť posudzovať všetky projekty, ale iba projekty prihlásené do kategórií, v ktorých sú porotcami. Porotu sme rozdelili na dve časti po prvý krát. Hlavným dôvodom je, aby pri menšom počte hodnotených prác mali porotcovia dostatočný priestor a čas kvalitne sa venovať detailom prihlášok a posudzovaniu prihlásených prác. Prihlasovatelia si dali námahu s prihláškami a prílohami, preto je dôležité, aby sa porota venovala dôsledne každej práci a spoločnou diskusiou a následným anonymných hlasovaním vybrala a ocenila tie najlepšie slovenské PR kampane a práce v každej kategórii,“ zdôraznila Katarína Remiaš, predsedkyňa PROKOP poroty.

Porota bude hodnotiť všetky prihlásené projekty v troch kolách. V prvom veľmi zoširoka vylúči práce, ktoré do PR súťaže nepatria a vytvorí longlist. Ten na ďalší deň detailne prechádza a členovia poroty diskutujú o projektoch v jednotlivých kategóriách. Projekty, ktoré získajú nadpolovičný počet hlasov získavajú shortlist. Následne porota opäť diskutuje o shortlistových prácach a ešte intenzívnejšie posudzuje do akej miery napĺňajú projekty všeobecné hodnotiace kritériá, ako aj špecifiká rôznych kategórií. Porotcovia tieto projekty bodujú, a tie s najvyšším počtom bodov získavajú ocenenia. Porota sa môže rozhodnúť niektoré miesto neudeliť alebo naopak, rozdeliť viac cien v danej kategórii alebo dať mimoriadne ocenenie.

Počty prihlásených projektov podľa kategórií:

KATEGÓRIA

POČET PROJEKTOV

Doménové kategórie:

 

Corporate Communications

7

Business to Business PR

9

Business to Consumer PR

13

Corporate Social Responsibility

11

Internal Communication/Employee branding

15

Krízová komunikácia/Issues management

7

Politická komunikácia,  politické PR, Public Affairs

7

Regional Relations

9

Špeciálne kategórie

 

Traditional media PR

10

Digital PR

16

Experience PR

21

Nonprofit PR

7

Content in PR

17

Creativity in PR

16

Data in PR

5

Integrated campaign

8

Small budget

13

Prihlásené práce si môžete pozrieť už dnes na www.prokop.online , užšie nominácie budú zverejnené 14. marca. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne 31. marca 2022 v Moyzesovej sieni v Bratislave, na FB fan page Asociácie PR na Slovenskej republiky a na www.prokop.online.

Viac informácii:

Jana Šimeková
Projekt manažér
jana@prokop.online 
Mobile: +421 903 783 078 

PROKOP 2021 DÔLEŽITÉ TERMÍNY

HODNOTENIE PROJEKTOV POROTOU
10. a 11. MAREC 2022

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER
31. MAREC 2022