PROKOP 2021: Asociácia public relations Slovenskej republiky vyhodnotila najlepšie PR projekty na Slovensku

Pozrite si víťazov 12. ročníka súťaže PROKOP 2021 s rekordným počtom prihlásených prác. Najúspešnejšou agentúrou sa stala SKPR STRATEGIES. Najvyššie ocenenie Grand Prix získala kampaň spoločnosti LIDL Slovensko Rôzni=Rovní od agentúr Slovák and Friends a SKPR STRATEGIES. Za PR osobnosť roka ocenila porota Antona Molnára zo spoločnosti Slovnaft. Mimoriadne ocenenie Unikátny PR počin získava facebooková stránka Hoaxy a podvody Polícia SR, ktorá odhaľuje klamstvá šíriace sa internetom. V 17 kategóriách si agentúry a klienti odniesli 24 bronzových, 19 strieborných a 20 zlatých PR Oskarov.

Prokop

​Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) usporiadala už 12. ročník národnej súťaže PROKOP a ocenila najlepšie kampane z PR brandže na Slovensku. Tento ročník bol výnimočný najmä rekordným počtom prác v celej histórii súťaže, do ktorého sa zapojilo až 190 projektov, čo prinieslo až 34 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Súťaže sa zúčastnil zatiaľ najvyšší počet prihlasovateľov, kde sa až 42 prihlasovateľov malo možnosť zapojiť svojimi PR prácami v rámci 17 súťažných kategórií. Najväčšie zastúpenie s počtom 21 projektov má nová špeciálna kategória Experience PR, ktorej cieľom je priniesť odkaz prostredníctvom zážitku a skúsenosti s produktom alebo značkou klienta.

„PROKOP je naša vlajková loď a som veľmi pyšná na to, že sa do nej zapája čoraz viac agentúr naprieč celým kreatívnym priemyslom. Naším cieľom je dať vedieť o kvalite našej práce, o miere našej kreativity, o dôležitosti PR, ale aj o hĺbke poznatkov a práce s dátami. Komunikácia má byť vždy pravdivá, jasná a efektívna. Má pomáhať pri reputácii, predaji ale aj internej orientácii a projekty tohtoročnej súťaže sú toho jasným dôkazom. O tom, že ide o pestrú plejádu vskutku rôznych prístupov, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube svedčí 190 prihlásených prác. A o tom, že sme si dali záležať na hodnotení a pri oceňovaní sme boli aj štedrí hovorí zas počet udelených cien – v 17 kategóriách si agentúry a klienti odniesli 24 bronzových, 19 strieborných a 20 zlatých PR Oskarov, čo je doteraz historicky najviac,“ uviedla Soňa Lexmanová, prezidentka Asociácie public relations Slovenskej republiky, za agentúry SKPR STRATEGIES.

PROKOP 2021

190 prihlásených prác, 42 prihlasovateľov, 86 shortlistov premenených na  64 ocenených projektov

Najvyššie ocenenie Grand Prix získala kampaň Rôzni=Rovní od agentúr Slovák and Friends a SKPR STRATEGIES pre klienta LIDL Slovensko.

Mimoriadne ocenenie Unikátny PR počin 2021: FB stránka: Hoaxy a podvody Polícia SR

Najúspešnejšia agentúra súťaže Prokop: SKPR STRATEGIES

PR osobnosťou roka je Anton Molnár

PROKOP 2021 priniesol až 64 ocenených PR projektov
Z celkového počtu projektov sa na shortliste napokon ocitlo 86 súťažných prác, z ktorých porota ocenila až 64 z nich. Novinkou 12. ročníka boli novo zostavené súťažné kategórie. Súťaž má 8 hlavných, tzv. doménových kategórií a 9 špeciálnych kategórií. Aby porota mala dostatočný priestor na dôkladné preštudovanie prihlásených prác, organizátori zostavili dve samostatné poroty z radov PR expertov, ale aj odborníkov na digitálny marketing a klientov. Súťažné práce hodnotilo 20 porotcov, odborníkov z PR a marketingovej branže spolu s predsedkyňou poroty Katarínou Remiaš z 1st CLASS AGENCY, ktorá je zároveň členkou prezídia APRSR.

„Zmeny a novinky, ktoré sme v tomto roku urobili v nastavení PROKOP súťaže ukázali dobré smerovanie, ktoré viac reflektuje na vývoj a trendy v PR u nás a vo svete. Každopádne sme už aj týmto ročníkom významne priblížili PR súťaž PROKOP smerom k medzinárodným štandardom súťaží. Verím preto, že viaceré ocenené projekty uspejú aj v týchto súťažiach.“ uviedla Katarína Remiaš, predsedkyňa PROKOP poroty.

Najvyššie ocenenie Grand Prix získala práca Rôzni=Rovní
Kampaň Rôzni = Rovní od agentúr Slovák and Friends a SKPR STRATEGIES pre klienta LIDL Slovensko
získava najvyššiu cenu Grand Prix. Porota ocenila dôslednú a precíznu internú kampaň spoločnosti Lidl Slovensko, s presahom do externého prostredia, ktorá prináša dôležitú tému diverzity a inklúzie na pracovisku a jej výsledky pomáhajú budovať zodpovednú reputáciu spoločnosti. V kampani vynikol kreatívny prístup, excelentná synergia spolupráce viacerých agentúr a celkový integrovaný rozmer kampane so širokým využitím práve PR nástrojov.

Špeciálnu cenu Unikátny PR počin roka získava FB stránka: Hoaxy a podvody Polícia SR
Slovensko patrí v rámci Európskej únie ku krajinám, kde dezinformáciám a konšpiračným teóriám je náchylných dôverovať najviac obyvateľov. Pandémia a aktuálna vojna na Ukrajine vyeskalovali tento problém a mieru dezinformácií do rozmerov, ktorý sa významne odráža nielen v negatívnych náladách v spoločnosti, ale aj v našich každodenných životoch a rodinných či priateľských vzťahoch. Facebooková stránka Polícia SR: Hoaxy a podvody je výborným príkladom, ako bojovať s dezinformáciami, hoaxami a konšpiračnými teóriami a to je dôvod, prečo ju porota ocenila.

„Radi by sme ocenili rýchlosť, s akou vedia okamžite poukazovať a vyvracať klamlivé, útočné a škodlivé informácie, ktoré v reálnom čase dominujú v online priestore a na sociálnych sieťach. Chceli by sme oceniť a vyzdvihnúť mravenčiu prácu celého tímu, aj štýl a formu komunikácie. Ich práca je viac než dôležitá v dnešných časoch. Alfou a omegou práce v PR brandži by mala byť etická komunikácia a zodpovednosť práce s overenými informáciami a relevantnými zdrojmi,“ uviedla predsedkyňa poroty Katarína Remiaš.

PR osobnosťou roka sa stal Anton Molnár zo spoločnosti Slovnaft
Tento rok sa porota rozhodla udeliť titul PR osobnosť roka Antonovi Molnárovi, ktorý pôsobí na pozícii riaditeľa korporátnej a marketingovej komunikácie v spoločnosti Slovnaft.

„Teší ma, že cenu PR OSOBNOSŤ 2021 získal človek, ktorý už 15 rokov stojí v čele komunikácie rafinérky Slovnaft, skúsený PR-ista, srdcom stále novinár. Jeho profesionálny prístup ku komunikácii a riadenie tímu je pozitívnym príkladom toho ako korporátnu a produktovú komunikáciu viesť otvorene, transparente a zodpovedne voči svojmu okoliu, s ochotou diskutovať, spolupracovať a vypočuť si aj protichodné názory, podporovať komunity, ekologické projekty, kultúru či športu, ktoré v Slovnafte roky presadzuje. Za jeho ocenením stojí i fakt, že s myšlienkou aplikovať štandardy ESG prišiel ešte predtým, ako to bolo v našej branži „must“,“ uviedla Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR.

Ktorá PR agentúra sa stala najúspešnejšou a ktorá získala najviac ocenení?
Najúspešnejším prihlasovateľom a agentúrou 12. ročníka sa stala SKPR STRATEGIES, ktorá si odniesla päť prvých miest, dve druhé, tri tretie miesta a tiež Grand Prix.
Druhou v poradí je agentúra Seesame a na tretej priečke sa umiestnila 1st CLASS AGENCY.

PROKOP 2021 – ZOZNAM OCENENÝCH PR PRÁC A KAMPANÍ
Zdroj: PROKOP

DOMÉNOVÉ KATEGÓRIE

KATEGÓRIA CORPORATE COMMUNICATION:

1. miesto
Projekt: Budúcnosť je vaša
Od: Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza
Pre klienta: Slovenská sporiteľňa

1. miesto
Projekt: 50 rokov spolu – 50. výročie výroby nápoja Coca-Cola v Česku a na Slovensku
Od agentúry: Seesame v spolupráci s FleishmanHillard
Pre klienta: Coca-Cola ČR a SR Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

2. miesto
Projekt: Bye-bye plastové príbory
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: McDonald’s Slovakia

3. miesto
Projekt: Immocap je Dobrý sused: Ako si Nový Istropolis získava Bratislavčanov
Od agentúry: SKPR STRATEGIES
Pre klienta: Immocap Group

KATEGÓRIA BUSINESS TO BUSINESS PR (B2B):

1. miesto
Projekt: Lidl Akadémia
Od agentúry: SKPR STRATEGIES v spolupráci s Crossline
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

1. miesto
Projekt: McDonald’s franšízová kampaň
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: McDonald’s Slovakia

2. miesto
Projekt: Ako sme sa podieľali na spustení zálohového systému iba za 365 dní
Od agentúry: PRime time
Pre klienta: TOMRA Collection Slovensko

3. miesto
Projekt: Terminál v mobile
Od: Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza
Pre klienta: Slovenská sporiteľňa

KATEGÓRIA BUSINESS TO CONSUMER PR (B2C):

1. miesto
Projekt: KLÁŠTORNÁ KALCIA – NAJNÁROČNEJŠIE REMESLÁ
Od agentúry: 1st CLASS AGENCY v spolupráci s AC&C Public Relations
Pre klienta: KOFOLA ČESKOSLOVENSKO

1. miesto
Projekt: TikToky zo supermarketu
Od agentúry: Respect APP
Pre klienta: Kaufland

2. miesto
Projekt: Yoga pre všetkých
Od agentúry: SKPR STRATEGIES
Pre klienta: Lenovo Slovensko

3. miesto
Projekt: Slovenskô
Od agentúry: SKPR STRATEGIES v spolupráci s Crossline, s.r.o.
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

3. miesto
Projekt: SodaStream x Pepsi
Od agentúry: 10/10 COMMUNICATIONS
Pre klienta: SodaStream Slovensko (Fast Plus)

KATEGÓRIA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

1. miesto
Projekt: Fontány plné odpadu
Od agentúry: SKPR STRATEGIES
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

1. miesto
Projekt: Zdieľaj s rozumom
Od agentúry: Seesame v spolupráci s Free Andy Agency, Zenith Media
Pre klienta: O2 Slovakia

2. miesto
Projekt: Ponožková výzva 2021
Od: Dedoles
Pre klienta: Dedoles

2. miesto
Projekt: AKO SME SLOVÁKOV NAUČILI, ŽE OHORKY NEPATRIA NA ZEM #CIGARETOVNIK
Od agentúry: Neopublic
Pre klienta: SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky)

3. miesto
Projekt: Sochám zima neublíži, ľuďom áno
Od: Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza, Wavemaker, hlavné mesto Bratislava
Pre klienta: Slovenská sporiteľňa

KATEGÓRIA INTERNAL COMMUNICATION/EMPLOYEE BRANDING:

1. miesto
Projekt: Rôzni=rovní
Od: Lidl v spolupráci s Róbert Slovák a jeho priatelia, SKPR STRATEGIES a Crossline
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

2. miesto
Projekt: 365 dní k novej Trišesťpäťke
Od: 365.bank
Pre klienta: 365.bank

3. miesto
Projekt: Seesame appka
Od agentúry: Seesame

3. miesto
Projekt: Diverzita a inklúzia – V Tescu je každý vítaný
Od agentúry: PR agentúra LIKE (ACONN)
Pre klienta: TESCO STORES SR

KATEGÓRIA KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA/ISSUES MANAGEMENT:

1. miesto
Projekt: Striekačiek je dosť, len ich treba objednať
Od agentúry: Dynamic Relations 2000
Pre klienta: Chirana T. Injecta

2. miesto
Projekt: Stop dezolátom v Lidl
Od: Lidl v spolupráci s SKPR STRATEGIES
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

3. miesto
Projekt: Dúhové komentáre
Od: Dedoles
Pre klienta: Dedoles

KATEGÓRIA POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA, POLITICKÉ PR, PUBLIC AFFAIRS:

2. miesto
Projekt: LIVESTREAM – OPÝTAJTE SA MINISTRA
Od: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2. miesto
Projekt: Gastro potrebuje zníženie DPH ako soľ
Od agentúry: AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
Pre klienta: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

3. miesto
Projekt: Očkovanie vo firmách
Od agentúry: PA Matters
Pre klienta: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

KATEGÓRIA REGIONAL RELATIONS:

1. miesto
Projekt: V krvi sa zachová tá vaša stužková
Od: SVET ZDRAVIA
Pre klienta: SVET ZDRAVIA

2. miesto
Projekt: Ako bezpečne dostať turistov do regiónu Trnava
Od agentúry: MEDIA CENTRAL
Pre klienta: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism

3. miesto
Projekt: Immocap je Dobrý sused: Ako si Nový Istropolis získava Bratislavčanov
Od agentúry: SKPR STRATEGIES
Pre klienta: Immocap Group

3. miesto
Projekt: Bratislava sa ráta
Od agentúry: Róbert Slovák a jeho priatelia
Pre klienta: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

3. miesto
Projekt: Norná stena zachraňuje Ružín
Od agentúry: AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
Pre klienta: 365.bank

 

ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE

Kategória Traditional media PR:

1. miesto
Projekt: Objavte nekonečné krásy Slovenska
Od agentúry: casual
Pre klienta: Slovak Telekom

2. miesto
Projekt: Zlatíčko: Ako sme za 9 dní vypravili prvý vlak do Číny
Od agentúry: Dynamic Relations 2000
Pre klienta: BUDIŠ

2. miesto
Projekt: PARTNERS v médiách
Od agentúry: 1st CLASS AGENCY
Pre klienta: PARTNERS GROUP SK

3. miesto
Projekt: ESET Science Award
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: ESET a Nadácia ESET

Kategória Digital PR:

1. miesto
Projekt: Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš
Od agentúry: Socialists
Pre klienta: Košice Región Turizmus

2. miesto
Projekt: TikToky zo supermarketu
Od agentúry: Respect APP
Pre klienta: Kaufland

3. miesto
Projekt: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Od agentúry: PS:Digital v spolupráci s Mayer Mccann Erickson
Pre klienta: Štatistický úrad SR

3. miesto
Projekt: McDonald´s Cup video tréningy
Od agentúry: 1st CLASS AGENCY
Pre klienta: McDonald´s Slovensko

Kategória Experience PR:

1. miesto
Projekt: Ames room
Od: Lidl v spolupráci s Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. a SKPR STRATEGIES s.r.o.
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

2. miesto
Projekt: Otužovanie za ľudí bez domova
Od agentúry: 1st CLASS AGENCY v spolupráci s Elite / Monday Lovers
Pre klienta: Depaul Slovensko

3. miesto
Projekt: Selfie meč
Od agentúry: Elite / Monday Lovers
Pre klienta: Hrad Beckov, n.o.

3. miesto
Projekt: POZDRAVY Z REPUBLIKY PIVA
Od agentúry: 10/10 COMMUNICATIONS v spolupráci s Foxhunter
Pre klienta: Budweiser Budvar

Kategória Nonprofit PR:

1. miesto
Projekt: Títo otužilci sa nemajú kde zohriať
Od agentúry: Elite / Monday Lovers v spolupráci s 1st CLASS AGENCY
Pre klienta: Depaul Slovensko

2. miesto
Projekt: Pre nevidiacich a slabozrakých to nie je iba hra
Od agentúry: Promiseo
Pre klienta: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

3. miesto
Projekt: Bezdomovectvo sa nemusí stať ich realitou
Od agentúry: Seesame v spolupráci s Mannschaft
Pre klienta: OZ Vagus

3. miesto
Projekt: Nedávame to
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: OZ IPčko

Kategória Content in PR:

1. miesto
Projekt: UČEBNICA UČENIA
Od: Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza, Wavemaker
Pre klienta: Slovenská sporiteľňa

2. miesto
Projekt: SENCORMÁNIA
Od agentúry: 10/10 COMMUNICATIONS v spolupráci s SMPP
Pre klienta: Fast Plus

3. miesto
Projekt: Každá láska je láska
Od agentúry: PR Clinic v spolupráci s JANDL
Pre klienta: Pernod Ricard Slovakia (Absolut Vodka)

Kategória Creativity in PR:

1. miesto
Projekt: Zdieľaj s rozumom
Od agentúry: Seesame v spolupráci s Free Andy Agency, Zenith Media
Pre klienta: O2 Slovakia

2. miesto
Projekt: V krvi sa zachová tá vaša stužková
Od: SVET ZDRAVIA
Pre klienta: SVET ZDRAVIE

2. miesto
Projekt: Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš
Od agentúry: Socialists
Pre klienta: Košice Región Turizmus

3. miesto
Projekt: Pre nevidiacich a slabozrakých to nie je iba hra
Od agentúry: Promiseo
Pre klienta: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Kategória Data in PR:

1. miesto
Projekt: KLÁŠTORNÁ KALCIA – NAJNÁROČNEJŠIE REMESLÁ
Od agentúry: 1st CLASS AGENCY v spolupráci s AC&C Public Relations
Pre klienta: KOFOLA ČESKOSLOVENSKO

2. miesto
Projekt: Reporty pre ľudí, ktorí nečítajú reporty
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: GLOBSEC Policy Institute

3. miesto
Projekt: Behaviorálny výskum: Ako naučiť ľudí, aby nehádzali odpadky na zem?
Od agentúry: Seesame
Pre klienta: ENVI – PAK

Kategória Integrated campaign:

1. miesto
Projekt: Rôzni=rovní
Od: Lidl v spolupráci s Róbert Slovák a jeho priatelia, SKPR STRATEGIES a Crossline
Pre klienta: Lidl Slovenská republika

1. miesto
Projekt: Zdieľaj s rozumom
Od agentúry: Seesame v spolupráci s Free Andy Agency, Zenith Media (spolupracujúce agentúry)
Pre klienta: O2 Slovakia

Kategória Small budget:

3. miesto
Projekt: Komunikačný launch projektu novej nemocnice Sv. Martina
Od agentúry: PRime time v spolupráci s Branding Slovakia Consultancy
Pre klienta: Branding Slovakia Consultancy

3. miesto
Projekt: Objavte nekonečné krásy Slovenska
Od agentúry: casual
Pre klienta: Slovak Telekom

www.prokop.online 
www.asociaciapr.sk

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla
Výkonná riaditeľka APRSR
mob: +421 905 384 224
mail: riaditel@asociaciapr.sk
https://asociaciapr.sk