Asociácia PR sa výrazne rozrastá. Prijala 5 nových členov

Celkovo má APR SR už 15 členov.

Do Asociácie počas tohto roka vstúpilo 5 nových členov: Black Apple, Casual, Event2All, Getlike a Hugo Bach. S ďalšími PR agentúrami prebiehajú rokovania.

„Verím, že noví členovia Asociácie budú prínosom a aktívnym prístupom pomôžu zveľaďovať ciele a činnosti APR SR. Spolu s ďalšími členmi cítime energiu pred výzvami, ktoré nás čakajú. Či už je to súťaž PROKOP, alebo ďalšie akcie a iniciatívy, ktoré spolu pripravujeme. Chcem týmto poprosiť aj ďalšie PR agentúry, ktoré zvažujú vstup do asociácie, aby tak urobili. Čím viac nás bude, tým bude náš hlas silnejší a len spoločnými silami môžeme posúvať celé odvetvie public relations vpred,“ povedala Soňa Lexmanová, prezidentka Asociácie PR agentúr SR.

Asociácia plánuje aj naďalej rásť a do 2 rokov spojiť väčšinu rešpektovaných PR agentúr na Slovensku, aby aj naďalej zvýrazňovala potrebu strategickej a zmysluplnej komunikácie, ktorá sa práve v čase pandemickej situácie ukázala ako kritická.

Jedným z hlavných cieľov Asociácie PR agentúr je, podľa slov jej prezidentky, zastupovať a presadzovať biznisové záujmy svojich členov, posilňovať pozíciu public relations odvetvia ako kľúčovej disciplíny marketingovej komunikácie.

Asociácia si ďalej dáva za cieľ ochraňovať záujmy svojich členov, kultivovať biznisové prostredie s ohľadom na tendrové procesy a zveľaďovať etické správanie svojich členov. Od nových členov si sľubuje dynamiku a nápady, ako ešte viac spropagovať odvetvie PR medzi slovenskými firmami.

 

Aktuálni členovia APRSR:
1. 1st Class
2. 10/10 Communications
3. AMI Communications
4. Black Apple
5. Casual
6. Dynamic Relations
7. Event2all
8. Getlike
9. Grayling
10. Hugo Bach
11. Neopublic
12. PR Konektor
13. Prime Time
14. Seesame
15. SKPR STRATEGIES