Aj školu môžeš lajkovať!

Deti a tínedžeri milujú leto. Návrat do školy je pre nich obrovský stres – už žiadne kúpaliská, šantenie s kamarátmi.

Pre značky Milka a Brumík je začiatok školského roku, naopak, dôležitým obdobím reštartu predajov po prázdninách. Prečo to nespojiť a nezabezpečiť, aby sa deti tešili do školy a zá- roveň klientovi rástli tržby?