Aké sú celkové náklady jedného kreatívneho tendra? Podľa prieskumu ANA môžu prekročiť milión USD

Celkové náklady jedného kreatívneho tendra s tromi agentúrami vo finálnom kole sa môžu vyšplhať až na sumu 1 – 1,2 milióna USD. Národná asociácia zadávateľov ANA (Association of National Advertisers) z USA na základe odpovedí od najväčších amerických zadávateľov a agentúr zapojených do cieleného prieskumu vypočítala, že kým novú agentúru stojí účasť na tendri v priemere 200 tisíc USD, v prípade súčasného dodávateľa, ktorý sa o zákazku uchádza opakovane, to môže byť až dvojnásobok. Približne rovnakú sumu, teda v priemere 400 tisíc USD, stojí tender aj samotného klienta. Spomínaný online prieskum sa uskutočnil na jar 2023 na vzorke 329 respondentov. 

Táto suma zahŕňa hodinové náklady zapojených ľudí, ako aj dodatočné náklady súvisiace s problémami a/alebo omeškaniami, ktoré zvyčajne nastávajú po výmene dodávateľa. Čiastočnú kompenzáciu za tendrové náklady pritom agentúram poskytuje len štvrtina klientov. Výberový proces pritom trvá v priemere dva a pol až tri mesiace a do procesu môže byť zapojených celkovo 20 až 28 ľudí – v závislosti od typu tendra a veľkosti klienta. Navyše, všetko to môže byť pomerne zbytočné. Podľa prieskumu ANA sa totiž dvaja z troch klientov po skončení tendra nakoniec rozhodli pre súčasného dodávateľa. Firmy si od tendrovania najčastejšie sľubujú zníženie nákladov a väčšiu motiváciu nového dodávateľa podávať extra výkon a tak tieto extra náklady na výberový proces môžu tento potenciál citeľne nahlodať. 

Na zbytočné pálenie hodín a peňazí v kreatívnych tendroch upozorňuje na Slovensku iniciatíva Férový tender.

Rozumieme, že klienti potrebujú z času na čas rokovať o lepších cenách, prípadne získať nové nápady. No aj tak nemusí byť tender nevyhnutne najoptimálnejšie riešenie. Zvážila by som najprv otvorenú spätnú väzbu a vtiahnutie súčasného dodávateľa do strategických diskusií,“

radí Soňa Lexmanová z iniciatívy Férový tender a zároveň prezidentka APRSR.  

Iniciatívu vytvorilo päť slovenských branžových asociácií, ktoré spolu reprezentujú 72 agentúr s ročnými obratom v celkovej výške 370 miliónov eur. Základným pilierom iniciatívy je desatoro – komplexné odporúčania na férový tender, ktoré vychádza z domácej aj medzinárodnej najlepšej praxe. Podľa údajov Asociácie public relations SR môže byť u nás problematických až 60 percent tendrov.

Carousel_01-03 (1)
Ferový tender graf
Carousel_01-01 (1)

Iniciatívu vytvorilo päť slovenských branžových asociácií, ktoré spolu reprezentujú 72 agentúr s ročnými obratom v celkovej výške 370 miliónov eur. Základným pilierom iniciatívy je desatoro – komplexné odporúčania na férový tender, ktoré vychádza z domácej aj medzinárodnej najlepšej praxe. Podľa údajov Asociácie public relations SR môže byť u nás problematických až 60 percent tendrov.

ZA INICIATÍVOU FÉROVÝ TENDER STOJA:

Kontakt pre médiá:
Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka Klubu reklamných agentúr Slovenska, silvia.cyprichova@kras.sk, 0907 025 752