The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PROJEKTOV do 6. ročníka súťaže najlepších PR projektov, realizovaných počas roku 2014

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PROJEKTOV

do 6. ročníka súťaže 

najlepších PR projektov, realizovaných počas roku 2014

PROKOP 2015

Itinerár:

29. 06. 2015 Výzva na predloženie projektov

02. 09. 2015 Deadline na predloženie projekty

03. 09. – 27. 09. 2015 Hodnotenie projektov porotou

01. 10. 2015 Slávnostné vyhlásenie výsledkov PROKOP 2015

Súťažné kategórie

Hlavné kategórie:

A.     Corporate Communications

B.     Business to Business PR

C.     Business to Consumer PR

D.     Community Relations

E.     Internal Communication

Špeciálne kategórie:

A.     Best media placement

B.     Digitálne PR

C.     Regional Community Relations

D.     Event PR

E.     Vládne a politické PR

F.     Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Súťaž PROKOP 2015 prejde tento rok viacerými zmenami, hlavne čo sa týka hodnotenia projektov. APRSR koncipuje nové a širšie zloženie poroty, v ktorom bude výrazné zastúpenie osobností z PR odvetvia (a osobnosti reprezentujúce jednotlivé kategórie) , projekty sa budú posudzovať dvojkolovo nezávislým elektronickým hlasovaním všetkých členov poroty. Následne sa stretne kmeňová porota, ktorá bude rozhodovať o hlavných cenách a Grand Prix PROKOP 2015. Podrobnosti budú zverejnené na webstránke APRSR.

Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

Projekty prihlásené v Hlavnej kategórii môžu byť prihlásené aj do Špeciálnej kategórie. Avšak každý projekt musí byť samostatne prihlásený do jednotlivých kategórií.

Prihlášky sa prihlasujú online na stránke:

www.asociaciapr.sk alebo www.aprsr.eu – sekcia PR PROKOP – Prihlasovanie projektov v predpísanej štruktúre. Prihlasovateľ má právo priložiť do 10 obrazových súborov (jpg, png, gif v celkovej veľkosti max. 10 MB) a video (max. 3 min film, 12 MB - .avi).

Rozsah popisu prihláseného projektu je 1 strana (1800 – 2300 znakov), štruktúru si určuje každý prihlasovateľ samostatne.

(Odporúčaná štruktúra prihlášky – nie je záväzná: Zhrnutie projektu / dôvody pre ocenenie;  popis komunikačných príležitostí a rizík, ktoré projekt riešil; informácia o výskumoch, realizovaných pred uskutočnením projektu; vysvetlenie zvoleného strategického postupu; popis realizovaných fáz a aktivít projektu; prehľad dosiahnutých výsledkov s dôrazom na dopad projektu na podnikanie, obchodné výsledky a reputáciu zadávateľa. )

Podrobné propozície nájde prihlasovateľ v Štatute súťaže Prokop na webovej stránke.

Počas slávnostného odovzdávania cien bude po tretíkrát vyhlásená aj PR osobnosť roka.

V ten istý deň je plánovaná aj odborná konferencia APRSR v spolupráci s ICCO (www.iccopr.com), na ktorej vystúpi medzi inými aj Maxim Behar, CEO & Chairman of the Board M3 Communications Group, Inc. a prezident Hill+Knowlton Strategies a ďalší reprezentanti vedenia ICCO a globálnych PR agentúr. Konferencia sa chce venovať novým trendom a etike v PR biznise.

Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra APRSR 100 euro, nečlenská agentúra, prípadne iný typ prihlasovateľa 200 euro.

Viac informácií Vám poskytne Svetlana Waradzinová, generálna sekretárka APRSR waradzinova@gmail.com, prokop@aprsr.eu alebo 0903 40427.