The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

A. Corporate Communications

Prihlasovací formulár

Názov práce:
Prihlasovateľ:
Kategória:
Súhlas klienta:
Meno a kontakt kontaktnej osoby (zodpovednej za podanie projektu)
Meno a kontakt kontaktnej osoby klienta/GR:
Prehlasujem, že prihlásený projekt neporušuje Etický kódex APR SR.

Priloženie súborov

Prosíme, aby celková veľkosť súborov Vami pridávaného projektu nepresahovala 30 MB.

Stiahnite si doporučenú štruktúru podávaného projektu v .doc.
Máte záujem sa stať členom APR SR? PRIHLÁŠKA

Zhrnutie projektu (odporúčaná štruktúra viď. vyššie):

Obrázky, prílohy obrazového charakteru (max. 10):

Krátka video príloha (max. 3 min. film, 12 MB - .avi.):

Odoslať