The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

REBRÍČEK ČLENSKÝCH AGENTÚR APRSR ZA ROK 2015

Dopyt po kvalitných PR službách pokračuje

Bratislava 12.apríla 2016 - Rastúci dopyt po službách profesionálnych PR agentúr pokračuje aj v tomto roku. Svedčí o tom zverejnený rebríček členských agentúr združených v Asociácii PR SR, v ktorom objem čistých prijatých honorárov za PR služby medziročne vzrástol o viac ako 18 percent. Na prvej priečke sa udržala agentúra Seesame Communication Experts, druhé miesto obsadila Dynamic Relations 2000 nasledovaná agentúrou PR Clinic.

Ponuka služieb PR agentúr združených v Asociácii PR agentúr SR (APRSR) je diametrálne odlišná oproti predošlým rokom. Profesionálne PR agentúry sa čoraz viac stávajú poradcom, ktorý prináša komplexnú komunikačnú ideu, teda plnohodnotný kreatívny koncept. Ten zahŕňa nielen klasické media relations, ale tiež digitálne PR, grafický dizajn, video content, sponzoring, nákup médií či event manažment.

„Aj uplynulý rok dokázali naše členské PR agentúry úspešne konkurovať výzvam na trhu, najmä čo sa týka súťaže o kreatívny obsah, nielen v preferovanom digitálnom prostredí, ale tiež v implementácii zmien týkajúcich sa celkovej komunikácie. Dokážeme klientom ponúknuť integrovaný komunikačný servis s vysokou hodnotou poskytovaných služieb, ktoré definuje komplexnosť, profesionalita a inovatívnosť,“ vyjadrila sa Katarína Droppová, prezidentka APRSR k aktuálnym trendom v PR.

Agentúry však zaznamenali aj negatívny trend a tým je fokus klientov na čo najnižšiu cenu za dodané komunikačné služby. Zhodujú sa, že častokrát práve cena býva u klientov rozhodujúcim faktorom pri výbere komunikačného partnera, pričom si neuvedomujú, že adekvátne finančné ocenenie práce profesionálnej PR agentúry zohľadňuje poskytnutú vysokú úroveň kvality týchto služieb. Tie sú plnohodnotne rovnocenné so servisom digitálnych či reklamných agentúr, avšak často im chýba komplexnosť kvalitných PR agentúr.

Dokladá to aj aktuálne zverejnený rebríček APRSR, ktorá zaznamenala 18%-tný nárast objemu čistých prijatých honorárov členských agentúr v porovnaní s r.2014. Prvé miesto v rebríčku si udržala PR agentúra SEESAME Communication Experts, ktorá zaznamenala 11% rast. Na druhú priečku sa z minuloročnej štvrtej presunula Dynamic Relations 2000 s nárastom až 75% a tretie miesto patrí PR Clinic, ktorá bola v uplynulom roku piata, no tento rok zaznamenala viac ako 65%-tný rast. Objem čistých prijatých honorárov za PR služby členských agentúr APRSR dosiahol takmer 9 mil. eur, celkový obrat predstavuje viac ako 10,5 mil. eur.

Viac info na www.aprsr.eu.

REBRÍČEK APRSR za rok 2015

Por. 2015

Por. 2014

Agentúra

Honoráre za PR služby 2015/ Income Fee (€)

Obrat 2015/

Turnover (€)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

Medziročný nárast/pokles honorárov/

Annual Increase /Decrease (Fee)

1.

1.

SEESAME Communication Experts

2 250 000

2 741 000

82,1%

+11,39%

2.

4.

Dynamic Relations 2000

1 525 601

1 695 112

90,0%

+75,15%

3.

5.

PR Clinic

 

1 329 151

1 682 469

79,0­%

+65,60%

4.

2.

AMI Communications

1 127 266

1 383 148

81,5%

-3,69%

5.

3.

Neopublic Portel Novelli

 

986 770

1 143 560

86,3%

-8,00%

6.

6.

PRime time

 

870  000

1 010 000

86,1%

+31,68%

7.

7.

1st CLASS AGENCY

 

450 000

490 000

91,8%

-10,89%

8.

8.

MCC PRofessionals

 

412 000

453 000

90,9%

-11,02%

 

-

Grayling

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

-

-

SPOLU:

8 950 788

10 598 289

86%

18,78%

 

Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.