The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Linky na stránky

1. Organizácie


MEDZINÁRODNÉ
ICCO - International Commitee of Public Relations Consultancy Associations
www.martex.co.uk/prca/ico
Medzinárodná asociácia združujúca národné asociácie public relartions agentúr. ICO združuje viac ako 850 agentúr v 24 krajinách celého sveta. Prostredníctvom tejto stránky sa môžete napojiť na stránky jednotlivých národných asociácií.

IPRA - International Public Relations Association
www.ipranet.org
Celosvetová asociácia public relations profesionálov, uznaná OSN, ktorej cieľom je zvyšovanie úrovne a kvality PR služieb vo svete.

 


NÁRODNÉ

APRA - Asociace public relations agentur
www.apra.cz
Asociácia združujúca 22 public relations agentúr pôsobiacich v Českej republike. APRA je členom ICO.

Council of Public Relations Firms
www.prfirms.org/
Asociácia združujúca 120 vedúcich public relations agentúr v USA. Asociácia pôsobí od roku 2000 a je členom ICCO. Prostredníctvom tejto stránky si môžete podľa zadaných kritérií vyhľadať PR agentúru.

PRCA - Public Relations Consultants Association
www.martex.co.uk/prca
Asociácia public relations agentúr Veľkej Británie združujúca viac ako 5000 zamestnancov členských PR agentúr. PRCA je členom ICCO.

PRSA - Public Relations Society of America
www.prsa.org
Organizácia združujúca viac ako 20 000 profesionálov z oblasti public relations v USA. Na stránke nájdete širokú ponuku špecializovaných konferencií, seminárov a dištanèného štúdia.

CPRS - Canadian Public Relations Society
www.cprs.ca
CPRS je organizácia združujúca 1700 členov po celej Kanade. Stránka obsahuje zaujímavé PR články, ponuku vzdelávacích programov ako aj rôzne zaujímavé linky.


2. Vzdelávanie
IPR - Institute of Public Relations
www.ipr.org.uk
IPR – je európska organizácia zastupujúca záujmy pracovníkov PR. IPR ponúka prístup k informáciám, rady, možnosti nájdenia partnerov prostredníctvom množstva seminárov, konferencií, či workshopov.

NSPRA – National School Public Relations Association
www.nspra.org
NSPRA od roku 1935 usporadúva komunikačné tréningy a poskytuje služby pedagógom public relations v Spojených štátoch a Kanade.

London School of Public Relations
www.lspr.cz
Londýnská škola public relations ponúka prostredníctvom českej APRA komplexný kurz - Integrovaný prístup k public relations pre 21. storoèie. Absolventi kurzu získajú medzinárodný certifikát London School of Public Relations.


3. Iné

Múzeum public relations
www.prmuseum.com/
Zaujímavá stránka na pobavenie, kde sa dozviete ako vzniklo odvetvie public relations.

Public relations
publicrelations.about.com/careers/publicrelations/
Táto stránka vám uľahčí hľadanie všetkého, čo sa týka PR. Nájdete tu aj množstvo zaujímavých článkov o PR.