The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Dynamic Relations

Dynamic Relations

Názov agentúry

Dynamic Relations 2000, s.r.o.

Kontaktná adresa

Rajská 7, 811 08 Bratislava

Telefón

+ 421 918 467 650

Fax

-

E-mail

dynamic@dynamic.sk

WWW stránka

www.dynamic.sk

Príslušnosť k sieti

Nezávislá agentúra

Riaditeľ

Karol WOLF

Počet zamestnancov

18

Kľúčoví ľudia

Karol Wolf, Antónia Račková Paričiová, Soňa Húšťová, Barbara Heribanová, Radmila Štelbašská

Rok vzniku

2001

Obrat 2015

1 695 112,- EUR

Čisté prijaté honoráre za PR služby 2015 (podľa schválenej metodiky)

1 525 601,- EUR

Služby

  • Media relations, Strategická komunikácia, Príprava a implementácia strategických komunikačných konceptov, Krízová komunikácia,
  • Mediálny tréning a tréning krízovej komunikácie, Prevzatie funkciu hovorcu klienta, Mediálne poradenstvo,
  • Mediálny monitoring a analýza monitoringu, Komplexný monitoring webu, vrátane všetkých sociálnych sietí a diskusných fór, Návrh a realizácia online PR kampaní, Mediálne audity
  • Event manažment, Strategický sponzoring, Strategické plánovanie a nákup médií, služby Public Affairs,

Klienti / Referencie 2015

Orange, TIPOS, Slovenské pramene a žriedla, Wood & Co, Saneca Pharmaceuticals, GPlus, SZĽH, EEI, CRIF – Slovak Credit Bureau, TMF Group, VSE Holding, Colgate Palmolive, TOMAR, Aliter Technologies, Združenie pre výrobu a využitie biopalív, Fashion LIVE!, RCC Prakovce, Optifin Invest, Probugas, Pivobrana, Agel, Dynastion, OFZ Istebné, A.R.K. Technické služby,

Rozvoj agentúry

Rok 2015 bol pre agentúru Dynamic Relations rozvojovým doslova pre všetky oblasti. K novo kontrahovaným projektom sa okrem nárastu finančných ukazovateľov pripojilo aj rozšírenie zamestnaneckej základne klientskeho servisu – takmer o jednu tretinu. Na tento stav bolo potrebné reagovať aj v zmysle nastavenia nových riadiacich procesov, spôsobov interného rozvoja a celkového vyhodnocovania systému práce a klientskych kontraktov. Ide o začatý proces, ktorý chceme dotiahnuť do oficiálneho systému riadenia kvality ISO. Nový grafický dizajn dostal aj web dynamic.sk, na ktorom sme okrem iných zmien dali väčší priestor prezentácii našej práce. Viac ako v minulosti sme sa venovali nácviku prezentačných schopností členov nášho tímu a tvorbe prezentácií v rôznych formách.

Stručné hodnotenie PR trhu

PR agentúra sa dnes stále viac podobá na poradcu, ktorý nevstupuje v mene klienta do interakcie s médiom, ale radí klientovi, ako tieto interakcie zvládať a obsluhovať vo vlastnej réžii. Stále viac času venujeme príprave komplexných komunikačných konceptov, ktoré zahŕňajú aj plánovanie a nákup médií, strategické sponzorské rozhodnutia, dohody a partnerstvá s tretími stranami. Trh si tiež vyžaduje stále podrobnejšie hodnotiace správy, merania efektivity a reporty vôbec. Za negatívnu stránku rozvoja trhu považujeme množiace sa elektronické aukcie pri výbere PR agentúry, ktorých výsledky sú často absurdné a finančne nezmyselné.