The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

PROKOP 2010

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

Do súťaže PROKOP 2010 bolo prihlásených 23 projektov z 10 agentúr (7 členských agentúr APRSR a 3 nečlenské agentúry).

Porota zasadala v zložení:
Vladimír Bystrov (ČR), predseda poroty
Ján Orlovský, hovorca ZSE, a.s., predseda Asociácie hovorcov
Ján Bača, hovorca US STEEL, a.s.
Nora Gubková, novinárka, TA3
Renáta Môciková, novinárka, Stratégie
Peter Susko, novinár, hovorca STV
Ivan Ježík, riaditeľ Voices, n.o.
Peter Štarchoň, vedúci katedry marketingu, FM UK

Súťažné kategórie:

A. Corporate Communications
Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR a Business to Consumer PR
PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.
PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie  nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

C. Community Relations a Internal Communication
Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.
Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či  akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.

Na short list sa dostali tieto projekty (názov agentúry + názov projektu + klient)

A. Corporate Communications (3 projekty)

 1. Communication House, s.r.o., Košice - Transparentná komunikácia so zamestnancami a slovenskou verejnosťou v čase znižovania počtu zamestnancov v spoločnosti Embraco Slovakia spôsobeného svetovou hospodárskou recesiou – Embraco, a.s.
 2. SEESAME Communication Experts, s.r.o.. Bratislava – Riadenie komunikácie SPP počas plynovej krízy v januári 2009 – SPP, a.s.

B. Business to Business PR a Business to Consumer PR (11 projektov)

 1. AMI Communications Slovakia,s.r.o. - O2 Fér - Telefónica O2 Slovakia
 2. Media & Communication Consulting - Výživa pre budúcnosť - HERO
 3. Neopublic Porter Novelli, Bratislava – Slovensko píše román – Martinus.sk
 4. Neopublic Porter Novelli, Bratislava – Windows 7 - Microsoft
 5. SEESAME Communication Experts, s.r.o.. Bratislava – Komunikácia Alzheimerovej choroby a potreby skorého záchytu ochorenia – Lundbeck Slovensko, s.r.o.

C. Community Relations a Internal Communication (9 projektov)

 1. PRime time, s.r.o., Bratislava – Goodyear – Bezpečná školka – Goodyear Slovensko
 2. SEESAME Communication Experts, s.r.o.. Bratislava – Informačná kampaň EK  „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.“ – EK GR pre zamestnanie, sociálne záležitosti a rovnosť
 3. SEESAME Communication Experts, s.r.o., Bratislava – Dve tváre jedného sveta. – UNICEF
 4. VYV PR, s.r.o., Bratislava - Teens #Kids – Bayer Slovensko
 5. Breakpoint Žilina – Ekológia v objektíve – Bayer Slovensko
 6. Communication House, s.r.o., Košice - Komplexné promovanie mikroregiónu Hornád – Regionálne združenie obcí Hornád