The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

PROKOP 2011

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

Do súťaže PROKOP 2010 bolo prihlásených 23 projektov z 10 agentúr (7 členských agentúr APRSR a 3 nečlenské agentúry).

 

Porota zasadala v zložení:

 • Vladimír Bystrov (ČR), predseda poroty
 • Martin Mazág, Stratégie
 • Tomáš Czwitkovics,  eTrend
 • Lucia Muthová, Allianz SP, a.s.
 • Alena Walterová, VÚB, a.s.
 • Jozef Bednár, FMK UCM Trnava, Paneurópska vysoká škola Bratislava
 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
 • Peter Fecko, prezident APRSR? Grayling Slovensko, s.r.o.
 • Juraj Puchý, AMI Communications Slovakia, s.r.o.

 

Súťažné kategórie:

A. Corporate Communications
Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR a Business to Consumer PR
PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.
PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie  nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

C. Community Relations a Internal Communication
Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.
Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či  akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.

Na short list sa dostali tieto projekty (názov agentúry + názov projektu + klient)

 

A. Corporate Communications (3 projekty)

 1. SEESAME Communication Experts, s.r.o. Bratislava – Henkel Slovensko Slovensku – Henkel Slovensko

 2. SEESAME Communication Experts, s.r.o. Bratislava – Štátna návšteva nórskeho kráľovského páru na Slovensku – Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku

 3. Dynamic Relations 2000, s.r.o. Bratislava – Riadenie krízovej komunikácie Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS) počas obdobia september – november – ADDS

 4. 1st CLASS AGENCY – Kofola 1960 – Láska nie je žiadna veda. Kofola to vie už 50 rokov. – Kofola, a.s.

 

B. Business to Business PR a Business to Consumer PR (11 projektov)

 1. AMI Communications Slovakia,s.r.o. - O2 Utorky - Telefónica O2 Slovakia
 2. AMI Communications Slovakia,s.r.o. – IKEA – Kuchyňa snov – IKEA Slovensko
 3. 1st CLASS AGENCY – Vinea Umenie krásy – Kofola, a.s.
 4. Media & Communication Consulting – ABSOLUT INSPIRATION - Spoločnosť Jan Becher – Slovensko
 5. SEESAME Communication Experts, s.r.o. Bratislava – PR kampaň na podporu otvorenia novej mestskej štvrte EUROVEA v Bratislave - Ballymore Group
 6. Comm s.r.o. – Budúcnosť internetu - Cisco Slovakia

 

C. Community Relations a Internal Communication (9 projektov)

 1. 1st CLASS AGENCY – Ponožkové Kofola maňušky – Narodili sa, aby pomáhali – Kofola, a.s.
 2. SEESAME Communication Experts, s.r.o. Bratislava – Milovníci pečenia – Dr. Oetker
 3. SEESAME Communication Experts, s.r.o. Bratislava – 2010 – Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – Európska komisia Brusel
 4. Creative Department – Staroba sa nás dotýka – Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien
 5. Neopublic Porter Novelli – Siedmy zmysel, alebo povedz to posunkom – Slovak Telekom