The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Kategórie

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

Hlavné kategórie:

 1. Corporate Communications
  Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien (change management).
   
 2. Business to Business PR
  PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.
   
 3. Business to Consumer PR
  PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.
   
 4. Community Relations
  Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.
   
 5. Internal Communication
  Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.


Špeciálne kategórie:

 1. Best media placement
  PR riešenia s čo najlepším využitím mediálneho priestoru významných médií. V tejto kategórii môžu súťažiť jednak tie komunikačné riešenia, ktorým sa čo najlepšie podarilo využiť predovšetkým redakčný priestor daného média, alebo komunikačné riešenia, ktoré pre PR klienta alebo služby výnimočne  dobre využili platený priestor daného média.
   
 2. Digitálne PR
  Všetky nástroje PR využité v online prostredí (internet, mobilné telefóny, tablety, online média, blogy a blogeri, sociálne siete a intranet).
   
 3. Regional Community Relations
  PR v regiónoch
   
 4. Event PR
  Akcie a udalosti, ktoré možno nápadom či niektorým z parametrov (lokácia, program, technická realizácia atď.) považovať za výnimočné a ktoré prispeli k posilneniu reputácie a naplneniu stanovených komunikačných cieľov spoločnosti a/alebo zvýšili publicitu klienta alebo značky.
   
 5. Vládne a politické PR
  PR kampaň štátnej organizácie alebo politickej strany, zameraná na komunikáciu aktivít a/alebo budovanie imidžu konkrétnych osôb k širokej verejnosti.
   
 6. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie
  Kategória zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a stakeholdermi, komunitou a prostredím. Patria sem napríklad projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti, sponzoringu, firemnej filantropie či PR projekty pre neziskové organizácie.