The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Cena PR PROKOP

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

Bratislava 17. septembra 2015 

Do 6. ročníka súťaže PROKOP 2015, organizovaného Asociáciou Public relations SR, sa prihlásilo spolu 80 projektov v 11 kategóriách. Najsilnejšími kategóriami sú: Business to Consumer PR s 15 projektmi, Digital PR s 12 a Community Relations s 11 projektmi. 

Do súťaže svoje projekty prihlásilo 6 členských agentúr APRSR, 18 agentúr z oblasti PR, marketingu a digitálnych agentúr a 5 subjektov zo strany klientov a 1 subjekt verejnej správy. 

V súčasnosti prebieha hodnotenie porotou, v ktorej sú zastúpení odborníci na PR a komunikáciu a to nielen zo strany agentúr, ale aj zo strany zadávateľov, či akademického a mediálneho prostredia.

„Shortlisty budú vyhlásené 28. septembra 2015, slávnostné vyhlasovanie PROKOP 2015 prebehne 5. októbra v hoteli Holiday Inn, “hovorí k priebehu súťaže Katarína Droppová, prezidentka APR SR. „V ten istý deň APRSR pripravuje zároveň PR SUMMIT 2015. Hlavnou témou bude Nový biznis model PR agentúr a ich konkurencia, zaujmú tiež inšpiratívne PR kampane, ktoré uspeli vo svetovom meradle. Tešiť sa môžete na Maxima Behara, viceprezidenta ICCO a tiež na informácie, ako sa komunikuje so zahraničnými novinármi.“

Mediálnymi partnermi PROKOP 2015 sú: mesačník Stratégie a internetový portál omediach.com

Viac informácií o súťaži a jej priebehu Vám poskytne generálna sekretárka APRSR Svetlana Waradzinová na: waradzinova@gmail.com,prokop@aprsr.eu alebo na t. č. 0903 430 427.


VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PROJEKTOV.ň

do 6. ročníka súťaže 

najlepších PR projektov, realizovaných počas roku 2014

PROKOP 2015

Itinerár:

29. 06. 2015 Výzva na predloženie projektov

02. 09. 2015 Deadline na predloženie projekty

03. 09. – 27. 09. 2015 Hodnotenie projektov porotou

01. 10. 2015 Slávnostné vyhlásenie výsledkov PROKOP 2015 

Súťažné kategórie

Hlavné kategórie:

A.     Corporate Communications

B.     Business to Business PR

C.     Business to Consumer PR

D.     Community Relations

E.     Internal Communication

Špeciálne kategórie:

A.     Best media placement

B.     Digitálne PR

C.     Regional Community Relations

D.     Event PR

E.     Vládne a politické PR

F.     Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Súťaž PROKOP 2015 prejde tento rok viacerými zmenami, hlavne čo sa týka hodnotenia projektov. APRSR koncipuje nové a širšie zloženie poroty, v ktorom bude výrazné zastúpenie osobností z PR odvetvia (a osobnosti reprezentujúce jednotlivé kategórie) , projekty sa budú posudzovať dvojkolovo nezávislým elektronickým hlasovaním všetkých členov poroty. Následne sa stretne kmeňová porota, ktorá bude rozhodovať o hlavných cenách a Grand Prix PROKOP 2015. Podrobnosti budú zverejnené na webstránke APRSR.

Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

Projekty prihlásené v Hlavnej kategórii môžu byť prihlásené aj do Špeciálnej kategórie. Avšak každý projekt musí byť samostatne prihlásený do jednotlivých kategórií.

Prihlášky sa prihlasujú online na stránke:

www.asociaciapr.sk alebo www.aprsr.eu – sekcia PR PROKOP – Prihlasovanie projektov v predpísanej štruktúre. Prihlasovateľ má právo priložiť do 10 obrazových súborov (jpg, png, gif v celkovej veľkosti max. 10 MB) a video (max. 3 min film, 12 MB - .avi).

Rozsah popisu prihláseného projektu je 1 strana (1800 – 2300 znakov), štruktúru si určuje každý prihlasovateľ samostatne.

(Odporúčaná štruktúra prihlášky – nie je záväzná: Zhrnutie projektu / dôvody pre ocenenie;  popis komunikačných príležitostí a rizík, ktoré projekt riešil; informácia o výskumoch, realizovaných pred uskutočnením projektu; vysvetlenie zvoleného strategického postupu; popis realizovaných fáz a aktivít projektu; prehľad dosiahnutých výsledkov s dôrazom na dopad projektu na podnikanie, obchodné výsledky a reputáciu zadávateľa. )

Podrobné propozície nájde prihlasovateľ v Štatute súťaže Prokop na webovej stránke.

Počas slávnostného odovzdávania cien bude po tretíkrát vyhlásená aj PR osobnosť roka.

V ten istý deň je plánovaná aj odborná konferencia APRSR v spolupráci s ICCO (www.iccopr.com)na ktorej vystúpi medzi inými aj Maxim Behar, CEO & Chairman of the Board M3 Communications Group, Inc. a prezident Hill+Knowlton Strategies a ďalší reprezentanti vedenia ICCO a globálnych PR agentúr. Konferencia sa chce venovať novým trendom a etike v PR biznise.

Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra APRSR 100 euro, nečlenská agentúra, prípadne iný typ prihlasovateľa 200 euro. 

Viac informácií Vám poskytne Svetlana Waradzinová, generálna sekretárka APRSR waradzinova@gmail.comprokop@aprsr.eu alebo 0903 40427.