Asociácia public relations SR vyhlasuje ďalší ročník súťaže PROKOP

Súťaž o najlepšie PR projekty prináša viacero zmien a noviniek.

Prokop

Prestížne ocenenie PROKOP 2021, ktorého vyhlasovateľom je Asociácia Public Relations Slovenskej republiky (ARPSR), vstupuje do svojho 12. ročníka a prináša viacero zmien a noviniek. Prihlasovanie PR projektov je spustené od 9. decembra 2021.

„Zodpovedný prístup PR lídrov v dôsledku pandémie, transformácia komunikácie do onlinu a snaha efektívne sa prispôsobiť zmenám, sa podpísalo na jeho minuloročnej koncepcii, ktorá vyústila do najúspešnejšieho ročníka ocenenia PROKOP. Našou snahou je opäť sa posunúť ďalej a priniesť lídrom v oblasti PR a klientom kvalitný priestor na efektívnu spoluprácu. Aj týmto spôsobom chceme zvýrazniť dôležitosť profesionálnej komunikácie,“ vyjadrila sa Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR a Managing Director SKPR STRATEGIES a dodáva: „Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie PR projekty realizované na Slovensku v priebehu uplynulého roka domácimi agentúrami alebo tímami. Nosnými kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita, preukázateľné výsledky a samozrejme aj etika v komunikácií.“

Zmeny v súťaži PROKOP v skratke:

  • Dve hlavné súťažné kategórie – Doménové a Špeciálne, 17 podkategórií
  • Celkom nový typ súťažných kategórií, ako napríklad Experience PR, Content in PR, Creativity in PR, DATA in PR, Integrated Campaign, Small Budget.
  • Žiadne obmedzenia v počte prihlasovaných prác. Po novom môžu prihlasovatelia prihlásiť svoje práce bez obmedzení do všetkých súťažných kategórií a podkategórií.
  • Nezmenená cena entry fees – štandardná cena jednej prihlášky 220 eur, pre členov APR SR 120 eur.
  • Rozšírenie poroty umožní detailnejšie posudzovanie prác
  • Pre vytvorenie väčšieho priestoru na detailnejšie hodnotenie budú paralelne pracovať dve poroty – osobitne pre Doménové a Špeciálne kategórie
  • Súčasťou poroty aj experti z radov špecializovaných agentúr, škôl, klientov.
  • Prihlasovanie prác začalo od 9. decembra 2021 na tejto stránke.
  • Prečítajte si kompletný štatút PROKOPa.

Významné zmeny v kategóriách

Aktuálny ročník prináša viacero zmien. Najväčšie sa týkajú jednotlivých kategórií, hodnotenia a možností prihlásenia prác. PR projekty je možné po novom registrovať celkovo do dvoch typov kategórií – Doménových a Špeciálnych, ktoré celkovo zastrešujú 17 podkategórií. „Prečo sme urobili tieto zmeny? Uvedomujeme si, že pre efektívnu komunikáciu je nevyhnutný kvalitný insight a dáta, kreatívna idea, dobrý obsah aj správne zvolené tradičné alebo nové kanály,“ približuje Juraj Caránek, člen prezídia  APRSR a Head of Corporate Team & Partner Seesame. „Uvedomujeme si, že dnešné komunikačné tímy pracujú so širším záberom a zodpovednosťami, ako aj s rôznorodými špecializáciami a to všetko sme zohľadnili v aktuálnych úpravách podmienok súťaže,“ dodáva.

PR Osobnosť roka

„APRSR tiež udelí ocenenie PR Osobnosť roka, ktorým chce oceňovať tie osobnosti (predovšetkým z radov klientov), ktoré rozumejú hodnote a efektivite PR a prisudzujú PR strategické miesto v komunikačnom mixe. Preto vyzývame zadávateľov, aby nás upozornili na svojich komunikačných špecialistov,“ hovorí Juraj Caránek a dodáva: „Osobnosť je hodnotená v kontexte aktivít a iniciatív v danom roku s prihliadnutím na dlhodobé pôsobenie.“

„PR je významná disciplína pri budovaní reputácie spoločnosti a jej  komunikácii. Pre ARPSR je preto dôležité aj prostredníctvom tohto prestížneho ocenenia prezentovať výnimočné projekty s veľkým PR potenciálom. Chceme poukázať na fakt, že súčasťou našej branže je vskutku kvalitná expertíza a skúsení ľudia, ktorí tvoria kampane oceňované aj v zahraničí,“ dodáva Soňa Lexmanová.

Uzávierka prihlášok súťaže PROKOP je 31. januára 2022.